Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ZADNJE NOVICE

COVID-19: 26. 2. 2021

Do 5. 3. 2021 se zakladov ne objavlja v naslednjih rdecih regijah:

  • Obalno-kraška

V ostalih regijah se objavljajo vsi zakladi razen dogodkov, za katere še vedno velja omejitev glede druženja. Ker je še vedno v veljavi prepoved gibanja v nocnem casu med 21.00 in 6.00 uro, bodo objave potekale le v dopoldanskem casu.

COVID-19: 15. 2. 2021

Z odpravo nekaterih ukrepov se s 15. 2. 2021 v Sloveniji spet objavlja vse zaklade razen dogodkov, za katere še vedno velja omejitev glede druženja. Ker je še vedno v veljavi prepoved gibanja v nocnem casu med 21.00 in 6.00 uro, bodo objave potekale le v dopoldanskem casu.


Vpliv ukrepov COVID-19 na geolov (Impact of COVID-19 measures on geocaching):

(tick)

(error)

Zakladi

Caches

Objavlja se vse vrste zakladov, razen v rdecih regijah (beri zgoraj).

Publishing all types of caches, except in red regions (read above).

(error)

Dogodki


Events

Do nadaljnjega ne bo objav novih dogodkov. Ker je dogodke možno objaviti do tri mesece vnaprej, Community Celebration Event dogodke pa do šest mesecev vnaprej, so dopustne izjeme, za katere se obrnite na lokalnega pregledovalca.

Publishing of events is suspended until further notice. Because events can be announced up to three months in advance and Community Celebration Events up to six months in advance, exceptions are allowed for which you should contact local reviewer.

(tick)

(error)

Preverjanje vzdrževanja zakladov

Cache maintenance checks

Preverjanje vzdrževanja zakladov (t.i. reaping oziroma sweeping) poteka brez omejitev, razen v rdecih regijah (beri zgoraj).

Cache maintenance checks (i.e. reaping or sweeping) are performed without restrictions, except in red regions (read above).Trenutna situacija glede objavljanja po Evropi in svetu:

Pregledovalca za Slovenijo:

Cenarius - celotna Slovenija (cenarius.reviewer@gmail.com)

Nikrmana - celotna Slovenija (slo.geocaching@gmail.com)

Pregledovalec za EarthCache zaklade v Sloveniji:
Zadnja sprememba 26. 2. 2021

O wiki strani

Ta wiki stran je namenjena lokalnim posebnostim v Sloveniji.


About This Guide

The local laws and guidelines for geocaching placement vary from place to place. As community reviewers learn geocache placement policies for a certain location, they can add it here. This site may not be a complete or accurate list of land policies. These policies are made by the land owner or manager, they are neither the reviewer’s nor Geocaching HQ’s. This guide is just for reference, if no policies for the area you’re looking for are listed, that doesn't mean no policies exist. You must still obtain permission to place your geocache from the landowner or land manager,comply with all applicable laws, and follow the Geocaching Listing Requirements.

If you have an update, email the community reviewer(s) listed.

This work is licensed under a  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 If you contribute to this wiki, you agree to provide permission to others under this license.

If you share information from this site, you must mention "These regional land policies came from the Geocaching.com Public Wiki and are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-Derivatives 4.0 International License."

 And, you agree to keep content current by checking back regularly for updates.


 

 
  • No labels