Skip to end of metadata
Go to start of metadata

About This Guide

The local laws and guidelines for geocaching placement vary from place to place. As community reviewers learn geocache placement policies for a certain location, they can add it here. This site may not be a complete or accurate list of land policies. These policies are made by the land owner or manager, they are neither the reviewer’s nor Geocaching HQ’s. This guide is just for reference, if no policies for the area you’re looking for are listed, that doesn't mean no policies exist. You must still obtain permission to place your geocache from the landowner or land manager,comply with all applicable laws, and follow the Geocaching Listing Requirements.

If you have an update, email the community reviewer(s) listed.

Att tänka på när du placerar geocacher i Sverige

Sverige är ett fantastiskt land när det gäller tillgång till natur och allemansrätten ger oss möjlighet att vistas nästan överallt.Men det innebär det inte att man kan placera geocacher överallt för den sakens skull. Sunt förnuft och kunskap om allemansrätten är nödvändig. Läs här vad naturvårdsverket anser om geocaching.

Utöver riktlinjerna behöver du ta hänsyn till följande förtydliganden och restriktioner när det gäller cacheplaceringar i Sverige:

Kyrkor

Svenska kyrkan har kontaktat oss och undanbett sig placering av geocacher inom deras områden. Med det avses allt innanför murar, runt kyrkor och kyrkogårdar. Förbudet gäller hela kyrkomuren (även utsidan!) .

Fornminnen

Fornminnen skyddas enligt svensk lag av fornminneslagen och vi tillåter inga placeringar i eller i omedelbar närhet till sådana. Vi vill ha ett "säkerhetsavstånd" av 25-50 meter från ett fornminne för att undvika risken att letare skadar ett fornminne pga. dålig GPS-mottagning tex.

TIPS! Riksantikvarieämbetet har en utmärkt sökfunktion du kan använda för att kontrollera hur det fornminnen ligger i närheten av den plats du funderar att placera en cache på. Det går att söka via karta eller plats. Länken dit är http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html Ett sätt att snabbt komma igång är att scrolla in kartan till rätt område, kryssa i rutan "sök inom befintlig kartbild" bland sökalternativen till vänster och därefter klicka på "Sök".

Fågelskyddsområden och boplatser för skyddade fågelarter

Vi tillåter inte placeringar av cacher i fågelskyddsområden med helt eller begränsad tillträde delar av året. Detta eftersom det visar sig att många letare inte bryr sig om sådana tillträdesförbud och därmed stör fågellivet. Ej heller tillåts placering av cacher i närheten av skyddade fågelarters boplatser pga. risken för att störa dom.

Broar

Vi tillåter inte placeringar i statliga broar då Trafikverket sagt nej till detta. Man kan se vilka broar som staten är väghållare på i BatMan.

Naturreservat

Inom narurreservat finns inga givna riktlinjer. Det gäller att läsa på respektive naturreservats föreskrifter. Oftast är det Länsstyrelsen som sköter om reservaten och skriver föreskrifterna. Lättaste sättet är att googla på reservatets namn och lägga til ordet "föreskrifter" så brukar man komma rätt. Tänk på att en geocache kan jämställas med en orienteringskontroll

Event

Riktlinjerna pratar om att eventstackning inte är tillåtet. I Sverige tillämpar vi därför regler enligt nedan,

  • Ett event skall vara minst 30 km från ett annat event eller ha sin start/slut-tid 5 timmar från andra events start/sluttid.
  • CITO och Event skall vara minst 30 km från varandra om dom är på samma tid. Att ha CITO med efterföljande event är tillåtet och räknas inte som stackning.
Undantag för avståndet kan ges om man kan på ett adekvat sätt påvisa att den enda rimliga transportvägen är mer än 30 km.
Observera att detta är en svensk tillämpning av huvudriktlinjerna och kan komma att justeras utan nämnvärt längre förvarning

 

Om du undrar över något

Välkommen att ta kontakt med någon av oss svenska reviewers! Du kan mejla oss på info@swedenreviewers.se. Vi vill också tipsa om vår webbplats där du hittar tips, guider, FAQ:s och nyheter som vi vi hoppas ni finner nyttiga.

This work is licensed under a  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 If you contribute to this wiki, you agree to provide permission to others under this license.

If you share information from this site, you must mention "These regional land policies came from the Geocaching.com Public Wiki and are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-Derivatives 4.0 International License."

 And, you agree to keep content current by checking back regularly for updates.