Skip to end of metadata
Go to start of metadata


2020-03-31 och framåt

OBS!

Vi reviewers i Sverige har beslutat att för tillfället inte publicera några fler event under rådande omständigheter, detta gäller tillsvidare. Mer information under rubriken "Covid-19" nedan.


About This Guide

The local laws and guidelines for geocaching placement vary from place to place. As community reviewers learn geocache placement policies for a certain location, they can add it here. This site may not be a complete or accurate list of land policies. These policies are made by the land owner or manager, they are neither the reviewer’s nor Geocaching HQ’s. This guide is just for reference, if no policies for the area you’re looking for are listed, that doesn't mean no policies exist. You must still obtain permission to place your geocache from the landowner or land manager,comply with all applicable laws, and follow the Geocaching Listing Requirements.

If you have an update, email the community reviewer(s) listed.


Covid-19

Geocaching HQs information om förlängda deadlines och liknande på grund av covid-19 hittar du här: https://www.geocaching.com/sites/updates/en/

Information om event i Sverige, senast uppdaterat 2020-08-20:

Fortsatt stopp för event.
Då folkhälsomyndighetens rekommendationer inte har förändrats sedan senast och dom gäller till årsskiftet om inget annat beslutas så kommer vi inte att publicera några event tills dessa ändrats till den grad så att vi ser att vi kan hålla geocaching event som harmonierar med dessa rekommendationer.

-------------------

Vi reviewers i Sverige har beslutat att för tillfället inte publicera några event under rådande omständigheter, detta gäller tillsvidare.
Då myndigheterna avråder från onödiga resor, uppmanar riskgrupper att isolera sig och att övriga skall hålla fysiskt avstånd till andra människor (sk ”social distans” ) så ser vi inte att det är rimligt att publicera geocaching event under dessa omständigheterna. Detta gäller alla typer av geocaching event även CITOn och Community Celebartion-event.

Det här beslutet grundar sig i de riktlinjer vi har från Geocaching HQ i kombination med de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har gått ut med. Vi utvärderar läget löpande och om Folkhälsomyndigheten kommer med nya rekommendationer som gör att vi kan publicera event igen under sommaren så kommer vi självklart att ändra detta beslut så fort vi har möjlighet att göra det. Om det skulle inträffa så kommer de Community Celebration-event som idag har avaktiverats av oss i så fall att ha “förtur” gällande sina ordinarie eventdatum förutsatt att eventägaren fortfarande vill hålla eventet samma datum och eventet skickas in för ny granskning i god tid innan datumet.


Alla event som skickas in för publicering kommer vi skicka tillbaka oavsett vilket datum som avses för eventet. Än så länge är det inga restriktioner för publicering av vanliga cacher vilket det är eller har varit i många andra länder i Europa. Vad det gäller redan publicerade event så kommer vi ta tillbaka alla som är tänkta att hållas från den 3:e april till den 31:a december och ägarna hittar instruktionerna för det i vår avaktiveringslogg. Vi kommer att ta tillbaka (retracta) samtliga dessa event (oavsett om instruktionerna har följts eller inte).

Ev tidstyrda cacher för dessa event kommer inte att beröras, vill man avstyra publiceringen av dessa får man kontakta oss.


Att tänka på var du placerar geocacher i Sverige

Sverige är ett fantastiskt land när det gäller tillgång till natur och allemansrätten ger oss möjlighet att vistas nästan överallt. Men det innebär det inte att man kan placera geocacher överallt för den sakens skull. Sunt förnuft och kunskap om allemansrätten är nödvändig. Läs här vad Naturvårdsverket anser om geocaching.

Utöver riktlinjerna behöver du ta hänsyn till följande förtydliganden och restriktioner när det gäller cacheplaceringar i Sverige:

Kyrkor

Svenska Kyrkan har kontaktat oss och undanbett sig placering av geocacher inom deras områden. Med det avses allt innanför murar, runt kyrkor och kyrkogårdar. Förbudet gäller hela kyrkomuren (även utsidan).

Fornminnen

Fornminnen skyddas enligt svensk lag av fornminneslagen och vi tillåter inga placeringar i eller i omedelbar närhet till sådana. Vi vill ha ett "säkerhetsavstånd" av 25-50 meter från ett fornminne för att undvika risken att letare skadar ett fornminne pga. dålig GPS-mottagning tex.

TIPS! Riksantikvarieämbetet har en utmärkt sökfunktion du kan använda för att kontrollera om det ligger fornminnen i närheten av den plats du funderar att placera en cache på. Det går att söka via karta eller plats och söktjänsten heter Fornsök.

Stenmurar och liknande

Stenmurar och liknande föremål riskerar att snabbt plockas sönder av ivriga letare. Särskilt stor är risken då cachen av en eller annan anledning försvinner. Många av dessa murar är dessutom skyddade av fornminneslagen. Riktlinjen som förhindrar placering i stenmurar lyder "Geocacher skall placeras så att omgivningen, vare sig den är naturlig eller skapad av människor, är säker från både avsiktlig och oavsiktlig åverkan." och du finner den här.

Fågelskyddsområden och boplatser för skyddade fågelarter

Vi tillåter inte placeringar av cacher i fågelskyddsområden med helt eller begränsad tillträde delar av året. Detta eftersom det visar sig att många letare inte bryr sig om sådana tillträdesförbud och därmed stör fågellivet. Ej heller tillåts placering av cacher i närheten av skyddade fågelarters boplatser pga risken för att störa dom.

Sjömärken och fyrar

I Sjötrafikförordningen kan man läsa om de lagar som gäller inom Sveriges gränser beträffande sjöfart.
Förordningen kan du läsa i sin helhet på riksdagens hemsida.

I 3 kapitlet och femte paragrafen kan man läsa: "Fartyg får inte förtöjas vid fyrar, sjömärken eller andra säkerhetsanordningar."
Detta gör att inga cacher kan gömmas på prickar, fyrar eller andra sjömärken som står i vattnet.

Om sjömärket är landbaserat avgörs det från fall till fall med en bedömning från vår sida.

Statliga broar och tunnlar mm

Vi tillåter inte placeringar i statliga broar, tunnlar eller andra liknande konstruktioner då Trafikverket sagt nej till detta. Man kan se vilka broar och andra objekt som staten är väghållare på i BaTMan.

Naturreservat

För naturreservat finns inga givna riktlinjer. Det gäller att läsa på respektive naturreservats föreskrifter. Oftast är det Länsstyrelsen eller kommunen som sköter om reservaten och skriver föreskrifterna. Lättaste sättet är att googla på reservatets namn och lägga till ordet "föreskrifter", så brukar man komma rätt. Ett annat alternativ är att läsa beslutsdokumentet som kan hittas genom Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Tänk på att en geocache kan jämställas med en orienteringskontroll.

Event

Riktlinjerna pratar om att eventstackning inte är tillåtet. I Sverige tillämpar vi därför regler enligt nedan,

  • Ett event ska vara minst 30 km från ett annat event eller ha sin start-/sluttid 5 timmar från andra events start-/sluttid.
  • CITO och Event ska vara minst 30 km från varandra om de är på samma tid. Att ha CITO med efterföljande event är tillåtet och räknas inte som stackning.
Undantag för avståndet kan ges om man kan på ett adekvat sätt påvisa att den enda rimliga transportvägen är mer än 30 km.
Observera att detta är en svensk tillämpning av huvudriktlinjerna och kan komma att justeras utan nämnvärt längre förvarning

Granskningsprocessen

Hur går granskningsprocessen till?

Här kan du läsa hur du snabbare kan få din cache publicerad

Skapa ett granskarmeddelande / reviewer note

Här kan du läsa hur du kommunicerar med din reviewer under granskningsprocessen av en geocache

Guide för delsteg / waypoints

Här kan du läsa om hur du skapar och dokumenterar delstegen på din geocache

Tidsstyrning

Om man vill att en cache skall släppas vid ett speciellt tillfälle, så som event, jubileum, högtid etc, kan man få detta om man är ute i god tid. Det är då viktigt att man skriver ett tydligt granskarmeddelande/reviewer note på varje cache som man vill ha detta på. Meddelandet skall innehålla både datum och tid samt en enkel anledning till varför cachen "måste" tidsstyras. Cachen bör vara inskickad för granskning minst sju dygn före önskad publiceringstid.

Vi erbjuder enbart en tidpunkt per tillfälle. Det innebär att man kan inte få cacher släppta varje timme en hel dag. Detta gäller även event. Vi kan göra undantag för detta om det finns adekvata skäl. Dessa tar vi då upp för diskussion när cachen granskas.

Event kan inte tidsstyras.

Tidsstyrning sker på halvtimmesbasis.

Agenda och marknadsföring

Vad kan cachebeskrivningen innehålla avseende agenda och marknadsföring

Adventure Labs

Vi reviewers granskar inte Adventure Labs, när du ändrar din Adventure Lab till "Public" så blir den synlig i Adventures-appen för andra spelare omgående.

Om du vill ha en bonusmyst till din Adventure Lab så behöver den precis som alla andra mystar vara lösbar vid publicering, det innebär att din Adventure Lab måste vara satt som "public"/offentlig innan bonusmysten publiceras.

Om du har gjort din Adventure Lab offentlig innan du har skickat in din bonusmyst så skriv det i reviewernoten när du skickar in bonusmysten. Då slipper vi fråga om Adventure Laben är offentlig eller ej och eftersom du slipper "väntetiden" som extra frågor innebär så kommer din bonusmyst troligtvis att kunna publiceras snabbare.

Om du vill att din Adventure Lab och bonusmyst ska publiceras samtidigt kan du be om ett tidsstyrt släpp av bonusmysten, ange då datum och tid för när du vill att bonusmysten ska släppas i reviewernoten när du skickar in bonuscachen för granskning. Vi rekommenderar att du gör din Adventure Lab offentlig minst 5-10 minuter före din önskade publiceringstid.

Challenge-cacher

Riktlinjerna för Challenge-cacher finns att läsa i Help Center.

För att vi reviewers ska kunna bilda oss en uppfattning angående om din challenge-cache uppfyller riktlinjerna "A challenge cache needs to appeal to and be attainable by a reasonable number of cachers." samt "Challenge cache owners must demonstrate that there are plenty of qualifying caches to meet the challenge at the time of publication." så ber vi dig som cacheägare att alltid skicka med en lista på tio svenska geocachare utöver dig själv som har klarat utmaningen samt hur många cacher det finns i Sverige som kan användas för att uppfylla utmaningen. Om utmaningen är att logga 100 multis vill vi att du bifogar hur många multis det finns i Sverige, om utmaningen är att fylla D/T-matrisen med multis så bifogar du hur många multis det finns i Sverige av varje D/T-kombination osv. Om utmaningen i sig motiverar resande så kan den fortfarande vara publicerbar även om det inte finns tillräckligt många cacher i Sverige men du som cacheägare behöver dokumentera underlaget för din challenge-cache för att vi ska kunna granska den.

Earthcacher

Tips för att underlätta publicering av nya earthcacher

Hur gör jag om jag inte är nöjd med ert beslut?

Skicka en cache till Geocaching HQ för Appeal

Kontakta oss och nyheter

Välkommen att ta kontakt med någon av oss svenska reviewers!

Gäller ärendet en pågående granskning av en cache vill vi alltid att ni skriver en reviewer note på cachen, se länk , då samlas allt om cachen på rätt ställe.


Vi har en facebooksida som du hittar på https://www.facebook.com/SweRev/, där postar vi ibland små nyheter när det gäller granskning av cacher i Sverige. Vår sida är offentlig så du behöver inte ha ett facebookkonto för att läsa våra inlägg där.This work is licensed under a  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 If you contribute to this wiki, you agree to provide permission to others under this license.

If you share information from this site, you must mention "These regional land policies came from the Geocaching.com Public Wiki and are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-Derivatives 4.0 International License."

 And, you agree to keep content current by checking back regularly for updates.