OBS!

Mer information om eventsituationen under rubriken "Covid-19" nedan. Senaste revidering 2022-02-14
About This Guide

The local laws and guidelines for geocaching placement vary from place to place. As community reviewers learn geocache placement policies for a certain location, they can add it here. This site may not be a complete or accurate list of land policies. These policies are made by the land owner or manager, they are neither the reviewer’s nor Geocaching HQ’s. This guide is just for reference, if no policies for the area you’re looking for are listed, that doesn't mean no policies exist. You must still obtain permission to place your geocache from the landowner or land manager,comply with all applicable laws, and follow the Geocaching Listing Requirements.

If you have an update, email the community reviewer(s) listed.


Covid-19

Geocaching HQs information om förlängda deadlines och liknande på grund av covid-19 hittar du här: https://www.geocaching.com/sites/updates/en/

2021-09-30

Från och med 29 september 2021 kommer vi åter kunna publicera event så som vi gjorde innan pandemin. Detta kan naturligtvis komma att ändras snabbt beroende på händelseutvecklingen nu efter att restriktionerna hävts. Samlad information om myndighetsbeslut i frågan hittar du enklast på Krisinformations sida "Coronapandemin: Detta gäller just nu".

Som eventarrangör ska du självklart kunna förvänta dig att deltagare tar hänsyn till gällande rekommendationer. Vi ber vi dig tänka på att:

  • Det är inte OK att avkräva vaccinationsintyg av deltagarna så länge det inte samtidigt är ett regionalt eller nationellt krav för att få hålla sammankomster. I Sverige finns inget sådant krav just nu.
  • Beskriva eventplatsen/-lokalen och vad som ska göras, samt om det kanske är något som är bra att besökaren tar med sig (t ex något att sitta på, något att grilla) eller känna till för övrigt. Detta underlättar för både granskare och deltagare.
  • Skicka in ditt event i god tid. Gärna tre veckor innan eftersom vi kan behöva upp till en vecka (sju dygn) på oss för att hinna granska och ett event ska publiceras senast 14 dygn innan det ska äga rum.
  • Skärps riktlinjerna från myndigheterna kan samtliga publicerade event komma att arkiveras med kort varsel.

2022-02-14
Efter ett uppehåll sedan jul publicerar vi nu inomhusevent igen. Det innebär att det inte finns några pandemi-relaterade riktlinjer för event för tillfället. Observera att detta kan komma att ändras med kort varsel.

Att tänka på var du placerar geocacher i Sverige

Sverige är ett fantastiskt land när det gäller tillgång till natur och allemansrätten ger oss möjlighet att vistas nästan överallt. Men det innebär det inte att man kan placera geocacher överallt för den sakens skull. Sunt förnuft och kunskap om allemansrätten är nödvändig. Läs här vad Naturvårdsverket anser om geocaching.

Utöver riktlinjerna behöver du ta hänsyn till följande förtydliganden och restriktioner när det gäller cacheplaceringar i Sverige:

Kyrkor

Svenska Kyrkan har kontaktat oss och undanbett sig placering av geocacher inom deras områden. Med det avses allt innanför murar, runt kyrkor och kyrkogårdar. Förbudet gäller hela kyrkomuren (även utsidan).

Fornminnen

Fornminnen skyddas enligt svensk lag av fornminneslagen och vi tillåter inga placeringar i eller i omedelbar närhet till sådana. Vi vill ha ett "säkerhetsavstånd" av 25-50 meter från ett fornminne för att undvika risken att letare skadar ett fornminne pga. dålig GPS-mottagning tex.

TIPS! Riksantikvarieämbetet har en utmärkt sökfunktion du kan använda för att kontrollera om det ligger fornminnen i närheten av den plats du funderar att placera en cache på. Det går att söka via karta eller plats och söktjänsten heter Fornsök.

Stenmurar och liknande

Stenmurar och liknande föremål riskerar att snabbt plockas sönder av ivriga letare. Särskilt stor är risken då cachen av en eller annan anledning försvinner. Många av dessa murar är dessutom skyddade av fornminneslagen. Riktlinjen som förhindrar placering i stenmurar lyder "Geocacher skall placeras så att omgivningen, vare sig den är naturlig eller skapad av människor, är säker från både avsiktlig och oavsiktlig åverkan." och du finner den här.

Fågelskyddsområden och boplatser för skyddade fågelarter

Vi kommer inte publicera cacher placerade i fågelskyddsområden med helt eller begränsad tillträde delar av året. Detta eftersom det visar sig att många letare inte bryr sig om sådana tillträdesförbud och därmed stör fågellivet. Cacher placerade i närheten av skyddade fågelarters boplatser kommer heller inte publiceras p g a risken för att störa dem.

Sjömärken och fyrar

I Sjötrafikförordningen kan man läsa om de lagar som gäller inom Sveriges gränser beträffande sjöfart.
Förordningen kan du läsa i sin helhet på riksdagens hemsida.

I 3 kapitlet och femte paragrafen kan man läsa: "Fartyg får inte förtöjas vid fyrar, sjömärken eller andra säkerhetsanordningar."
Detta gör att inga cacher kan gömmas på prickar, fyrar eller andra sjömärken som står i vattnet.

Om sjömärket är landbaserat avgörs det från fall till fall med en bedömning från vår sida.

Statliga broar och tunnlar mm

Vi kommer inte publicera cacher placerade i statliga broar, tunnlar eller andra liknande konstruktioner då Trafikverket sagt nej till detta. Man kan se vilka broar och andra objekt som staten är väghållare på i BaTMan.

Naturreservat, Naturminnen och annan skyddad natur.

För naturreservat finns inga givna riktlinjer. Det gäller att läsa på respektive naturreservats föreskrifter. Oftast är det Länsstyrelsen eller kommunen som sköter om reservaten och skriver föreskrifterna. Lättaste sättet är att googla på reservatets namn och lägga till ordet "föreskrifter", så brukar man komma rätt. Ett annat alternativ är att läsa beslutsdokumentet som kan hittas genom Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Tänk på att en geocache kan jämställas med en orienteringskontroll.

För Naturminnen behöver det finnas ett säkerhetsavstånd på minst 25-50 meter beroende på vad det är för naturminne. Detta eftersom vi har fått information från Länsstyrelsen om att vissa naturminnen har skadats av ovarsamma letare. Naturminnen är märkta med skyltar på/vid själva naturminnet och kan ses i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Event

Riktlinjerna pratar om att eventstackning inte är tillåtet. I Sverige tillämpar vi därför regler enligt nedan,

  • Ett event ska vara minst 30 km från ett annat event eller ha sin start-/sluttid 5 timmar från andra events start-/sluttid.
  • CITO och Event ska vara minst 30 km från varandra om de är på samma tid. Att ha CITO med efterföljande event är tillåtet och räknas inte som stackning.
Undantag för avståndet kan ges om man kan på ett adekvat sätt påvisa att den enda rimliga transportvägen är mer än 30 km.
Observera att detta är en svensk tillämpning av huvudriktlinjerna och kan komma att justeras utan nämnvärt längre förvarning

Granskningsprocessen

Hur går granskningsprocessen till?

Här kan du läsa hur du snabbare kan få din cache publicerad

Skapa en granskningsanteckning / Reviewer Note

Här kan du läsa hur du kommunicerar med din reviewer under granskningsprocessen av en geocache

Guide för delsteg / waypoints

Här kan du läsa om hur du skapar och dokumenterar delstegen på din geocache

Tidsstyrning

Om man vill att en cache skall släppas vid ett speciellt tillfälle, så som event, jubileum, högtid etc, kan man få detta om man är ute i god tid. Det är då viktigt att man skriver ett tydligt granskarmeddelande/reviewer note på varje cache som man vill ha detta på. Meddelandet skall innehålla både datum och tid samt en enkel anledning till varför cachen "måste" tidsstyras. Cachen bör vara inskickad för granskning minst sju dygn före önskad publiceringstid.

Vi erbjuder enbart en tidpunkt per tillfälle. Det innebär att man kan inte få cacher släppta varje timme en hel dag. Detta gäller även event. Vi kan göra undantag för detta om det finns adekvata skäl. Dessa tar vi då upp för diskussion när cachen granskas.

Event kan inte tidsstyras.

Tidsstyrning sker på halvtimmesbasis.

Agenda och marknadsföring

Vad kan cachebeskrivningen innehålla avseende agenda och marknadsföring

Adventure Labs

Vi reviewers granskar inte Adventure Labs, när du ändrar din Adventure Lab till "Public" så blir den synlig i Adventures-appen för andra spelare omgående.

Om du vill ha en bonusmyst till din Adventure Lab så behöver den precis som alla andra mystar vara lösbar vid publicering, det innebär att din Adventure Lab måste vara satt som "public"/offentlig innan bonusmysten publiceras.

Om du har gjort din Adventure Lab offentlig innan du har skickat in din bonusmyst så skriv det i reviewernoten när du skickar in bonusmysten. Då slipper vi fråga om Adventure Laben är offentlig eller ej och eftersom du slipper "väntetiden" som extra frågor innebär så kommer din bonusmyst troligtvis att kunna publiceras snabbare.

Om du vill att din Adventure Lab och bonusmyst ska publiceras samtidigt kan du be om ett tidsstyrt släpp av bonusmysten, ange då datum och tid för när du vill att bonusmysten ska släppas i reviewernoten när du skickar in bonuscachen för granskning. Vi rekommenderar att du gör din Adventure Lab offentlig minst 5-10 minuter före din önskade publiceringstid.

Challenge-cacher

Att tänka på gällande challenge-cacher i Sverige.


Earthcacher

Tips för att underlätta publicering av nya earthcacher

Is it allowed for a foreigner to place a cache in Sweden?

Yes, it is. But according to guidelines you need to have a valid maintenance plan. The best way is to have a local person that maintain the cache, but it can also be you as cacheowner if you are regularly in Sweden and near your cache.

Remember that when you submit your cache the reviewer note should include maintenance plan and the log should be in Swedish or in English if you not able to write in Swedish.

Hur gör jag om jag inte är nöjd med ert beslut?

Skicka en cache till Geocaching HQ för Appeal

Kontakta oss och nyheter

Välkommen att ta kontakt med någon av oss svenska reviewers!

Gäller ärendet en pågående granskning av en cache vill vi alltid att ni skriver en reviewer note på cachen, se länk , då samlas allt om cachen på rätt ställe.


Vi har en facebooksida som du hittar på https://www.facebook.com/SweRev/, där postar vi ibland små nyheter när det gäller granskning av cacher i Sverige. Vår sida är offentlig så du behöver inte ha ett facebookkonto för att läsa våra inlägg där.This work is licensed under a  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 If you contribute to this wiki, you agree to provide permission to others under this license.

If you share information from this site, you must mention "These regional land policies came from the Geocaching.com Public Wiki and are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-Derivatives 4.0 International License."

 And, you agree to keep content current by checking back regularly for updates.