Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Covid-19

TENZIJ ER OPNIEUW STRENGERE MAATREGELEN KOMEN ZULLEN ER VANAF 18 MEI 2020 OPNIEUW GEOCACHES GEPUBLICEERD WORDEN.

Geocaches die ter review worden aangeboden voor 18 mei worden nagekeken tot ze publiceerbaar zijn, maar publicatie wordt uitgesteld.

Events worden tot nader order niet gepubliceerd.


Inhoudsopgave

Richtlijnen

Kaarten

Landbeheerders

Evenementen


Doorzoek deze Wiki pagina, vul elke tekst in of de naam van een gebiedsbeheerder, bijvoorbeeld Natuurpunt
Richtlijnen

De Richtlijnen en de artikelen in het Help Center bevatten veel informatie over caches plaatsen en wat je daarvan moet weten. De informatie in deze Wiki pagina is gebasseerd op deze richtlijnen, zoals toegepast op Vlaanderen.
Klik hier om de Geocache Listing Requirements / Guidelines te openen
Klik hier om het Help Center te openen


Kaarten

Om toestemming te kunnen regelen voor het mogen plaatsen van een geocache moet eerst bepaald worden wie de eigenaar en/of beheerder is van een gebied, alvorens toestemming gevraagd kan worden. Van een aantal gebiedsbeheerders hebben de reviewers digitaal kaartmateriaal gekregen waarmee zij kunnen controleren wie de beheerder is van een bepaald gebied. Helaas mag veel van dat materiaal niet publiek gemaakt worden wegens licenties, maar als het niet lukt om te achterhalen wie de beheerder is van een bepaald gebied kun je een van de reviewers vragen of zij wel informatie hebben over dat gebied.


Gebiedsbeheerders

Vlaanderen kent geen niemandsland. Elk stuk land is eigendom van iemand en er moet dus vrijwel altijd expliciet toestemming gevraagd worden. Dit kan aan een persoon of een bedrijf zijn, maar ook een gemeente, waterschap, provincie of het rijk. Voor bepaalde gebieden zijn er echter (additionele) afspraken gemaakt met de gebiedsbeheerder. In onderstaande tabel staan deze weergegeven:

Land eigenaar/beheerder

Informatie

Caches toegestaan?

Agentschap voor Natuur en Bos

Plaatsingsvoorwaarden en bij wie toestemming gevraagd dient te worden zijn te vinden op de site van het Agentschap voor Natuur en Bos

Nadat deze goedkeuring verkregen werd, dient u de gegevens van de beheerder die de goedkeuring gaf in een review note te vermelden op uw listing.

Natuurpunt

Natuurpunt staat positief tegenover geocaching. Zoals overal moet je wel toestemming hebben van de beheerder van het gebied. Hiervoor moet je contact opnemen met de plaatselijke beheerder van het natuurgebied voor de cache wordt gelegd. 

Om de beheerder van een specifiek gebied te vinden kan u steeds terecht op de informatieborden die zich aan een gebied bevinden, of via info@natuurpunt.be 

Nadat deze goedkeuring verkregen werd, dient u de gegevens van de beheerder die de goedkeuring gaf in een review note te vermelden op uw listing.

Provinciaal domein De Gavers (Onkerzele)

Toestemming dient aangevraagd te worden bij: 
Anke Thienpont 
Anke.thienpont@oost-vlaanderen.be 
054 43 53 53

Provinciaal domein Het Leen (Eeklo)

Toestemming dient aangevraagd te worden bij: 
Frank Schautteet 
Frank.schautteet@oost-vlaanderen.be 
09 376 74 77

Provinciaal domein Puyenbroeck (Wachtebeke)

Toestemming dient aangevraagd te worden bij: 
Jelle Biva 
Jelle.biva@oost-vlaanderen.be 
09 342 42 13

Provinciaal sportcentrum De Boerekreek

Toestemming dient aangevraagd te worden bij: 
Sofie Devriendt 
Sofie.devriendt@oost-vlaanderen.be 
09 3799182

Provinciale domeinen De Roomakker (Temse), Den Blakken (Wetteren), Het Gentbos (Merelbeke)

Toestemming dient aangevraagd te worden bij: 
José De Laender 
Jose.de.laender@oost-vlaanderen.be 
09 267 76 32


Evenementen

Mega-events

In een straal van 50 km worden op de dag van en ook de dag voor en na een Mega-event geen gewone evenementen gepubliceerd, met uitzondering van evenementen door de Mega organisatoren zelf.

(CITO-)evenementen

Evenementen dienen gescheiden te zijn in tijd en afstand. Indien de afstand tussen twee evenementen kleiner is dan 20 kilometer mag het tweede event ten vroegste 2 uur na het afsluiten van het eerste evenement starten.
Huidige reviewers voor Vlaanderen

About This Guide

The local laws and guidelines for geocaching placement vary from place to place. As community reviewers learn geocache placement policies for a certain location, they can add it here. This site may not be a complete or accurate list of land policies. These policies are made by the land owner or manager, they are neither the reviewer’s nor Geocaching HQ’s. This guide is just for reference, if no policies for the area you’re looking for are listed, that doesn't mean no policies exist. You must still obtain permission to place your geocache from the landowner or land manager,comply with all applicable laws, and follow the Geocaching Listing Requirements.

If you have an update, email the community reviewer(s) listed.

This work is licensed under a  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 If you contribute to this wiki, you agree to provide permission to others under this license.

If you share information from this site, you must mention "These regional land policies came from the Geocaching.com Public Wiki and are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-Derivatives 4.0 International License."

 And, you agree to keep content current by checking back regularly for updates.