Inhoudsopgave

Richtlijnen

Aandachtspunten listings

Evenementen

Caches

Kaarten

Toestemmingen


Doorzoek deze Wiki pagina, vul elke tekst in of de naam van een gebiedsbeheerder, bijvoorbeeld Natuurpunt

Richtlijnen

De Richtlijnen en de artikelen in het Help Center bevatten veel informatie over caches plaatsen en wat je daarvan moet weten. De informatie in deze Wiki pagina is gebaseerd op deze richtlijnen, zoals toegepast op Vlaanderen.
Klik hier om de Geocache Listing Requirements / Guidelines te openen
Klik hier om het Help Center te openen


Aandachtspunten listing

Aandachtspunten

Informatie

Taal

Aangezien de cache in Vlaanderen gepubliceerd wordt, vragen we om minstens een Nederlandstalige tekst te voorzien op de listing.
Optioneel kan daarnaast ook een andere taal vermeld worden.

AttributenHet toevoegen van relevante attributen geeft een meerwaarde aan je cachepagina.
Veel geocachers gebruiken deze attributen als zoekfilter tijdens het zoeken naar een voor hen geschikte geocache.
Rolstoel
 • Het attribuut rolstoel duidt aan dat een cache volledig zelfstandig gevonden en gelogd kan worden door een persoon in een rolstoel.
 • Bij gebruik van dit attribuut bij een terreinwaarde hoger dan T1 moet je via de reviewer note bevestigen dat de cache vanuit een rolstoel te loggen is.
MysterieZorg ervoor dat er bij een mysterie steeds een checker aanwezig is.
Bij voorkeur kan je de standaard checker van geocaching.com gebruiken.
Bonus labcache

Een bonus van een labcache kan pas gepubliceerd worden als ook de labcaches zelf online/publiek staan.
Dit kan op volgende manieren:

 • Zorg ervoor dat de labcaches online staan op het moment dat je de bonus aanbiedt voor publicatie
 • Communiceer een duidelijk uur/datum via een note naar de reviewers wanneer je de labcaches gaat publiceren. Op deze manier kan de publicatie van de bonus hiermee gesynchroniseerd worden.
Spoorwegen

Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan geocaches te verstoppen in de buurt van spoorwegen. 
Hierbij worden volgende regels gehanteerd:

 • Geocache of waypoint moet minimum 10 meter van de buitenste spoorstaaf geplaatst worden
 • Plaats ook geen virtuele punten in de buurt van de sporen (bv. Bogus/vals coördinaat van een mystery)
 • Niets aanbrengen op of tegen de spoorweginfrastructuur (slagbomen, lichten, palen,…)

Dichterbij kan enkel indien er een veilige afsluiting is tussen de sporen en de geocache, bijvoorbeeld bij Fiets-o-strades. Dit dien je te bewijzen door in de reviewer note een foto te plaatsen van de verstopplaats waarop de omheining duidelijk zichtbaar is.


Evenementen

Mega-events

 • In een straal van 50 km worden op de dag van en ook de dag voor en na een Mega-event geen gewone evenementen gepubliceerd, met uitzondering van evenementen door de Mega organisatoren zelf.
 • Cachelistings die uitkomen op Mega
  • Vermeld steeds via een reviewer note aan welk event de cache gelinkt is.
  • Aanbieden van caches (saturatiechecks) kan ten vroegste 4 maanden voor de eventdatum.
  • Een cache die klaar is voor publicatie wordt gelockt via een Time Publish (vanaf 3 maand voor datum).
  • Caches worden behandeld door het team van vlaamse reviewers, niet door 1 bepaalde reviewer.

(CITO-)evenementen

Evenementen dienen gescheiden te zijn in tijd en afstand. Indien de afstand tussen twee evenementen kleiner is dan 20 kilometer mag het tweede event ten vroegste 2 uur na het afsluiten van het eerste evenement starten.

Het is wel mogelijk om voor of na een CITO event een gewoon event te plannen. Het CITO event moet dan wel het hoofdevent zijn.

Gewone events

Voor een goede gang van zaken bij het aanbieden en publiceren van caches die bij een bepaald event horen, hanteren we volgende afspraken

 • Het betrokken event dient reeds online te staan op het ogenblik dat de caches worden aangeboden.
 • Vermeld steeds via een reviewer note aan welk event de cache gelinkt is.
 • Aanbieden van caches (saturatiechecks) kan ten vroegste 3 maand voor de eventdatum.
 • Een cache die klaar is voor publicatie wordt gelockt via een Time Publish (vanaf 3 maand voor datum).
 • Caches worden behandeld door het team van vlaamse reviewers, niet door 1 bepaalde reviewer.

Caches

Multicache

 • WP1 wordt steeds vermeld als eerste punt bij de additional waypoints
 • De boguscoördinaat van de multi is steeds dezelfde coördinaat zoals vermeld bij WP1
 • Indien er meerdere vragen beantwoord moeten worden op eenzelfde WP, zorg er dan steeds voor dat deze vindbaar en te beantwoorden zijn in een straat van 20 meter. Als dit niet het geval is, dient er een extra WP (of meerdere) aangemaakt te worden.


Kaarten

Om toestemming te kunnen regelen voor het mogen plaatsen van een geocache moet eerst bepaald worden wie de eigenaar en/of beheerder is van een gebied, alvorens toestemming gevraagd kan worden. Van een aantal gebiedsbeheerders hebben de reviewers digitaal kaartmateriaal gekregen waarmee zij kunnen controleren wie de beheerder is van een bepaald gebied. Helaas mag veel van dat materiaal niet publiek gemaakt worden wegens licenties, maar als het niet lukt om te achterhalen wie de beheerder is van een bepaald gebied kun je een van de reviewers vragen of zij wel informatie hebben over dat gebied.Toestemmingen

Vlaanderen kent geen niemandsland. Elk stuk land is eigendom van iemand en er moet dus vaak toestemming gevraagd worden aan deze landeigenaar. Voor bepaalde gebieden zijn er echter afspraken gemaakt met de gebiedsbeheerder.

In onderstaande tabel staan deze weergegeven:

Land eigenaar/beheerder

Informatie

Caches toegestaan?

Openbaar domein

Lijst van de geocaching richtlijnen in alle Vlaamse gemeentes

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
ANB is eigenaar van de zone

Zones aangeduid en terug te vinden op de sites van ANB

Zone in beheer - eigendom van ANB - Max 3m van het pad en max 3m hoog (geen goedkeuring nodig)
https://www.natuurenbos.be/inopenbarebossen (donkergroene zones)

In de natuurgebieden van Natuur en Bos mag je zonder schriftelijke toestemming geocaches plaatsen tot drie meter langs een opengesteld pad en tot op een hoogte van maximaal drie meter. Deze natuurgebieden zijn donkergroen gekleurd op de kaart op de website van Natuur en Bos.

De opengestelde paden zijn aangegeven in de toegankelijkheidsregeling voor een natuurgebied.  Die toegankelijkheidsregelingen vind je op de website van Natuur en Bos: www.natuurenbos.be .

Vrije zones - Men mag van de paden voor zoeken en verstoppen van de geocaches (geen goedkeuring nodig)
https://www.natuurenbos.be/spelen (gele zones)

Voor de caches geplaatst in de zones hierboven gelden de volgende regels:

 • Geocaches mag je niet plaatsen in verblijfplaatsen van dieren zoals nestkasten of holen in de grond en in bomen.
 • Geocaches mag je ook niet aanbrengen op kwetsbare plekken zoals ruïnes, moerassen, hondenlosloopzones, speelzones en begrazingszones of zones met voorjaarsflora.
 • Boomklimcaches, hengelcaches, nachtcaches en ondergrondse caches zijn verboden.

Caches moeten veilig worden aangemaakt: ze mogen de zoeker of bomen niet verwonden, ze moeten onschadelijk zijn voor de omgeving en ze mogen de wilde dieren niet verstoren.

De boswachter kan geocaches verwijderen die niet voldoen aan de voorwaarden.  Natuur en Bos is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan caches.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
ANB doet enkel het beheer
ANB is geen eigenaar van de zone

Zones aangeduid en terug te vinden op de sites van ANB
Zone in beheer - geen eigendom van ANB
https://www.natuurenbos.be/inopenbarebossen (okergele / niet ingekleurde zones)

Voor de caches geplaatst in deze zones gelden de volgende regels:

 • Goedkeuring altijd noodzakelijk, aan te vragen bij de eigenaar van de zone
 • Caches moeten veilig worden aangemaakt: ze mogen de zoeker of bomen niet verwonden, ze moeten onschadelijk zijn voor de omgeving en ze mogen de wilde dieren niet verstoren.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
Militair Domein

Zone niet toegankelijk voor burgers.

https://www.natuurenbos.be/inopenbarebossen (kaki-groene zones)

In deze zone mag je geen geocaches plaatsen.

Natuurpunt

Natuurpunt staat positief tegenover geocaching. Zoals overal moet je wel toestemming hebben van de beheerder van het gebied. Hiervoor moet je contact opnemen met de plaatselijke beheerder van het natuurgebied voor de cache wordt gelegd. 

Om de beheerder van een specifiek gebied te vinden kan je steeds terecht op de informatieborden die zich aan een gebied bevinden, of via info@natuurpunt.be 

Nadat deze goedkeuring verkregen werd, dien je de gegevens van de beheerder die de goedkeuring gaf in een review note te vermelden op jouw listing.

Limburgs LandschapInformatie over goedkeuring voor het plaatsen van een cache in een gebied van Limburgs Landschap vind je terug op volgende link van Limburgs Landschap.

Provinciaal domein De Gavers (Onkerzele)

Toestemming dient aangevraagd te worden bij: 
Anke Thienpont 
Anke.thienpont@oost-vlaanderen.be 
054 43 53 53

Provinciaal domein Het Leen (Eeklo)

Toestemming dient aangevraagd te worden bij: 
Frank Schautteet 
Frank.schautteet@oost-vlaanderen.be 
09 376 74 77

Provinciaal domein Puyenbroeck (Wachtebeke)

Toestemming dient aangevraagd te worden bij: 
Jelle Biva 
Jelle.biva@oost-vlaanderen.be 
09 342 42 13

Provinciaal sportcentrum De Boerekreek

Toestemming dient aangevraagd te worden bij: 
Sofie Devriendt 
Sofie.devriendt@oost-vlaanderen.be 
09 3799182

Provinciale domeinen De Roomakker (Temse), Den Blakken (Wetteren), Het Gentbos (Merelbeke)

Toestemming dient aangevraagd te worden bij: 
José De Laender 
Jose.de.laender@oost-vlaanderen.be 
09 267 76 32

vzw Durme

Om een cache te mogen plaatsen in de gebieden in beheer van vzw Durme, moet je steeds toestemming vragen.

Toestemming kan je aanvragen via: info@vzwdurme.be

Nadat deze goedkeuring verkregen werd, dien je de gegevens van de beheerder die de goedkeuring gaf in een review note te vermelden op jouw listing.


Domein Pelgrimhof (Heist-op-den-Berg)

In dit gebied is geocaching niet toegelaten.

De toegankelijkheidsregeling voor dit gebied kun je hier nalezen:

https://pelgrimhof.be/toegangsregeling/
About This Guide

The local laws and guidelines for geocaching placement vary from place to place. As community reviewers learn geocache placement policies for a certain location, they can add it here. This site may not be a complete or accurate list of land policies. These policies are made by the land owner or manager, they are neither the reviewer’s nor Geocaching HQ’s. This guide is just for reference, if no policies for the area you’re looking for are listed, that doesn't mean no policies exist. You must still obtain permission to place your geocache from the landowner or land manager,comply with all applicable laws, and follow the Geocaching Listing Requirements.

If you have an update, email the community reviewer(s) listed.

This work is licensed under a  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 If you contribute to this wiki, you agree to provide permission to others under this license.

If you share information from this site, you must mention "These regional land policies came from the Geocaching.com Public Wiki and are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-Derivatives 4.0 International License."

 And, you agree to keep content current by checking back regularly for updates.