Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.Voordat je een geocache gaat plaatsen raden wij je aan eerst de richtlijnen en deze checklist goed door te nemen.

Het is niet verplicht een aantal caches te hebben gevonden voordat je zelf een cache plaatst . Toch dient het de aanbeveling om eerst wat ervaring op te doen met verschillende type caches voordat je zelf een cache plaatst. In de richtlijnen is het volgende te lezen:

We raden je aan op zijn minst 20 geocaches te vinden voor je er zelf een plaatst. Hoe groter de variëteit aan geocaches die je vindt, des te beter begrijp je hoe je een plezierige ervaring voor andere geocachers creëert.

De checklist is stapsgewijs opgebouwd. Natuurlijk zijn niet alle items van de checklist van toepassing op elke cachesoort.

Voor de checklist volgen we de volgende stappen


Idee /
onderzoek
Onderzoek
 • Zoek een mooi plekje/object dat voor andere cachers ook interessant is.

Als je een geocache gaat plaatsen, denk dan aan de reden waarom je mensen naar die plek brengt. Als de enige reden de geocache is, zoek dan een betere plek.

"briansnat, Charterlid"

 • Plaats geen geocaches op afgesloten, verboden, of anderszins ongeschikte locaties.
  Sommige locaties hebben aanvullende regels en wetten die geocacheplaatsingen verder beperken.
 • Verzin een route of een idee om de cache te verbergen (beter goed gejat dan slecht verzonnen).
 • Let er op dat de eindcache (en fysieke waypoints*) niet dichter dan 161 meter bij een cache (of fysiek waypoint)
  van een collega cache-eigenaar ligt. (Meer informatie)
  • Wanneer je de kaart met de rode cirkels bekijkt, zie je daarbij duidelijk de volgende melding:
   Deze kaart toont alleen geocaches met zichtbare waypoints en locaties. Open plekken op deze kaart garanderen niet dat de plek beschikbaar is. De locatie van jouw geocachelocatie moet nog steeds gecontroleerd worden door een reviewer nadat deze aangemeld is.
   Verborgen waypoints en eindlocaties van bijvoorbeeld Multi- en Mysterycaches worden uiteraard niet weergegeven op deze kaart.
 • Zoek naar een geschikte plaats om de cache te verbergen (denk aan dreuzels, wild, etc.).

* Een fysiek waypoint heb je zelf geplaatst, denk hier bij aan een sticker, tag, tussen-cache, verf of inkt.

Toestemming
 • Zoek uit wie de eigenaar (s) is/zijn van het/de stuk(ken) grond waar mijn of beheerder is van het terrein waar je cache(tocht) komt te liggen. (Meer informatie)
 • Vraag om toestemming van de eigenaar /eigenarenof rechtmatige beheerder. Bedenk dat elk stuk grond van iemand is. Ook openbaar terrein!
 • Soms zijn er meerdere eigenaren of beheerders die toestemming dienen te verlenen.

 • Bedenk ook altijd of de persoon die toestemming geeft hier wel toe bevoegd is namens de grondeigenaar of beheerder.

 • Leg bij het vragen voor toestemming ook uit hoe de cache te bereiken is.
  • Denk hierbij aan een klimcache, waadcache of bootcache. Zodat er voor deze activiteiten specifieke toestemming is geregeld.


Uitwerking
 • Loop de route nog eens na en bekijk welke punten je als tussenpunt kan gebruiken. Meet ze goed in door de GPS 5 minuten rust te geven op de te markeren plek of door je GPS meerdere metingen uit te laten voeren. Een smartphone is minder geschikt voor het inmeten van een waypoint. De ingebouwde GPS-technologie van de apparaten is minder nauwkeurig dan bij zogenaamde handheld GPS-en.
 • Let er op dat de tussenpunten en eindcache geen gevaar opleveren voor de cacher, zijn familie, kinderen en honden.
 • De geocache ligt op eigendom van spoorwegmaatschappijen of daarbij horend recht van overpad. Zie de Nederlandse regionale geocacherichtlijnen wiki voor details in jouw regio.
 • De geocache is problematisch door de nabijheid van een publiek bouwwerk. Voorbeelden zijn snelwegbruggen, hoofdwegen, dammen, overheidsgebouwen, scholen, militaire complexen, ziekenhuizen, luchthavens en andere gebieden gedefinieerd in de Nederlandse regionale geocacherichtlijnen wiki.
 • Zorg er voor dat de tussenpunten (waypoints) en cache tenminste 50 meter verwijderd zijn van scholen, bruggen, spoorrails, water en drukke wegen. Als ze binnen de 50 meter liggen, kunnen ze geweigerd worden.
 • Zorg er voor dat de cache en tussenpunten minimaal 200 meter van militaire objecten en vliegvelden zijn verwijderd. Voor sommige gebieden gelden aanvullende regels.
 • Gebruik een goede cachecontainer voor de verstopplaats qua grootte en waterdichtheid.
 • Merk de cachecontainer d.m.v. een sticker o.i.d. zodat deze herkenbaar is als geocache en voorzie deze van contactgegevens. Er zit minimaal een logboekje/rol in de cache. In het geval dat er een ammobox wordt gebruikt, haal dan de originele tekst van de box zodat er geen vergissing kan worden gemaakt wat de inhoud is van de box.


Cachepagina
Haal bij het aanmaken van de cachepagina het vinkje weg "Yes, this cache is currently active"

Image Added

Heb je caches staan die onderhoud nodig hebben dan wordt aangeraden er eerst voor te zorgen dat je

bestaande geocaches weer tip-top in orde zijn, voordat je een nieuwe cache gaat maken.


 • Voer alle extra punten in, bij "Additional Waypoints". Dit geldt niet voor een Traditional cache.
 • Je kunt extra waypoints toevoegen door op +Waypoint toevoegen te drukken. Bedenk of je de coördinaten zichtbaar wilt hebben voor alleen alleen voor jezelf en de reviewer (administrator), of voor iedereen.
  Voer de eindcoördinaten van de werkelijke fysieke cache in als "Hide this waypoint from view except by the owner or administrator". Dit geldt natuurlijk ook niet voor een traditional cache waarvan de coördinaten van de cache bovenaan de pagina staan, liever dan geen eindcoördinaten invoeren.Zet bij een traditional cache de eindcoördinaten bovenaan de pagina (en niet die van een parkeerplaats o.i.d.)..
Uitleg waypoint types;

Image Added

 • Zet bij een niet-traditional multi cache de coördinaten van het eerste waypoint bovenaan de pagina, dit is het eerste punt waar men iets moet doen voor de multi. (en niet die van een parkeerplaats of een via-punt o.i.d.).
 • Zorg er voor dat bij het aanmaken van een mystery-cache dat de opgegeven coördinaten maximaal 3,2 km van de daadwerkelijke cache liggen.
 • Geef zo veel mogelijk relevantie icoontjes bij de "Attributes" op. Daarmee wordt immers nuttige informatie aan medecachers gegeven zonder de geheimen van de cache te verraden. Je kan maximaal 15 icoontjes gebruiken.

Image Added


 • Een cache in je voortuin zet dan altijd het icoontje van voortuin / privé terrein aan

Image Added

 • Als de terreinwaarde “1” is, gebruik dan het rolstoel-icoontje. (Vink het vakje aan in het blauwe vak) Kan de cache niet door iemand in een rolstoel zelfstandig gedaan worden, zet dan de terreinwaarde op "1“1,5"5”.

Image Added

Controle
 • Plaats de tussenpunten (indien nodig).
 • Plaats de cache.
 • Laat de route proeflopen en haal de eventuele fouten er uit.
 • Alle berekeningen in de cachebeschrijving kloppen volgens de rekenregels (niet volgens Mijnheer van Dale). Laat de berekening ook narekenen door een ander.
 • Print eventueel de cachepagina uit en conroleer controleer of deze goed leesbaar is (niet teveel witte ruimtes e.d.). (Voor members premium-leden eventueel ook pdf-formaat.)
 • Alles is nu in orde en de cache kan aangeboden worden.


Aanbieden van
de
je cache
 • Plaats het vinkje terug bij "Yes, this cache is currently active". De  cachecontainer (en tussenpunten) immers geplaatst.
 • Dit doe je door het inzenden van je cache voor review. Let op je cache moet wel al geplaatst zijn.

Image Added

 • Schrijf in de reviewernote de naam, (adres,) telefoonnummer en emailadres e-mailadres van degene die toestemming heeft/hebben gegeven.
 • Heb je toestemming van Staatsbosbeheer zet dan bij je reviewernote ook foto’s van je ingevulde en ondertekende aanvraag.
 • Geef zoveel mogelijk aanvullende informatie op bijvoorbeeld de bedoeling van de route en de oplossing van de mystery.Geef ook aan hoe de cache te bereiken. Moet men er voor klimmen, waden, hengelen etc.? Als reviewers zullen wij deze informatie NOOIT delen met anderen en na het publiceren van de cache zal de reviewernote automatisch verwijderd worden en niet meer zichtbaar zijn op de pagina. Een complete reviewersnote bevorderd een voorspoediger beoordelingsproces.
Voorbeeld reviewer note

Image Added


De cache is aangemeld. Nu nog wat geduld tot deze online komt. Er wordt gestreefd om je cache binnen 7 dagen te publiceren. Gelieve een reviewer in de tussentijd niet een email geen e-mail te sturen met de vraag waar je cache blijft. Let op, er wordt naar gestreefd, het geeft echter geen garantie.

Na het indienen zal een van de volgende reviewers je cache gaan bekijken en je cache toetsen aan de richtlijnen. De reviewer kan je cache publiceren of terug sturen met advies en verbeterpunten.

Include Page
Reviewers voor Nederland
Reviewers voor Nederland

Extra

Maak eventueel een

Engelse vertaling.

vertaling in bijvoorbeel Engels of Duits als je bijvoorbeeld dicht bij de grens woont.

Dit is een extra service naar

buitenlanders

niet Nederlandstalige geocachers en is geen verplichting. De vertaling kun je middels

email

e-mail, een externe

html

HTML-pagina of op de cachepagina zelf aanbieden

Include Page
Reviewers voor Nederland
Reviewers voor Nederland

 

Include Page
About This Guide
About This Guide

 

Include Page
Creative Commons License
Creative Commons License