Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Update to fix issues introduced by wiki software update
Section
24%
Column
width76%100%
width
Info
titleHuidige reviewers voor Nederland

Include Page
PleaseNote
PleaseNote

Anchor
toc
toc
Inhoudsopgave

Richtlijnen
Kaarten
Landbeheerders

Tip

Doorzoek deze Wiki pagina, vul elke tekst in of de naam van een gebiedsbeheerder, bijvoorbeeld Staatsbosbeheer

Page Tree Search

 


 

Anchor
guidelines
guidelines

Richtlijnen

De Richtlijnen en de artikelen in het Help Center bevatten veel informatie over caches plaatsen en wat je daarvan moet weten. De informatie in deze Wiki pagina is gebasseerd op deze richtlijnen, zoals toegepast op Nederland.
Klik hier om de Geocache Listing Requirements / Guidelines te openen
Klik hier om het Help Center te openen
Klik hier voor een checklist.


Anchor
mapresources
mapresources

Kaarten

Om toestemming te kunnen regelen voor het mogen plaatsen van een geocache moet eerst bepaald worden wie de eigenaar en/of beheerder is van een gebied, alvorens toestemming gevraagd kan worden. Van een aantal gebiedsbeheerders hebben de reviewers digitaal kaartmateriaal gekregen waarmee zij kunnen controleren wie de beheerder is van een bepaald gebied. Helaas mag veel van dat materiaal niet publiek gemaakt worden wegens licenties, maar als het niet lukt om te achterhalen wie de beheerder is van een bepaald gebied kun je een van de reviewers vragen of zij wel informatie hebben over dat gebied.

Daarnaast zijn er ook enkele publieke sites die je kunt gebruiken om te proberen te achterhalen wie een bepaald gebied beheerd:


Anchor
landmanagers
landmanagers

Gebiedsbeheerders

Nederland kent geen niemandsland. Elk stuk land is eigendom van iemand en er moet dus vrijwel altijd expliciet toestemming gevraagd worden. Dit kan aan een persoon of een bedrijf zijn, maar ook een gemeente, waterschap, provincie of het rijk. Voor bepaalde gebieden zijn er echter (additionele) afspraken gemaakt met de gebiedsbeheerder. In onderstaande tabel staan deze weergegeven:

Wiki Markup
{table-plus}


|| Land eigenaar/beheerder || Informatie || Caches toegestaan? ||
| Flevo-landschap | Plaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier zijn te downloaden van de site van [Het Flevo-landschap|http://www.flevo-landschap.nl/Beleef/geocaching.php]. | !tick.jpg|width=21,height=21! |
| Geldersch Landschap | [Plaatsingsvoorwaarden|http://www.geocaching.nl/natuur/downloads/pl-gl-voorwaarden.pdf] en [toestemmingsformulier|http://www.geocaching.nl/natuur/downloads/pl-gl-formulier.doc] . | !tick.jpg|width=21,height=21! |
| Gemeente Leeuwarden | Plaatsingsvoorwaarden zijn te vinden op de site van de [gemeente|http://www.leeuwarden.nl/artikel/2011/geocaching]. | !tick.jpg|width=21,height=21! |
| Gemeente Zeewolde | Plaatsingsvoorwaarden zijn te vinden op de site van de [gemeente|http://www.zeewolde.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_3979/product/geocaching_989.html]. | !tick.jpg|width=21,height=21! |
| Goois Natuurreservaat | [Plaatsingsvoorwaarden|http://forum.geocaching.nl/index.php?s=4e3911329246f259db457b36ff0d87c2&app=core&module=attach&section=attach&attach_id=107] en [toestemmingsformulier|http://forum.geocaching.nl/index.php?s=4e3911329246f259db457b36ff0d87c2&app=core&module=attach&section=attach&attach_id=108]. {color:gray}(Geocaching.nl account vereist){color} | !tick.jpg|width=21,height=21! |
| Landschap Overijssel | Plaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier zijn te downloaden van de site van [Landschap Overijssel|http://www.landschapoverijssel.nl/zelf-een-geocache-plaatsen]. | !tick.jpg|width=21,height=21! |
| Nationale Park De Hoge Veluwe | Het Nationale Park De Hoge Veluwe staat geen geocaches meer toe sinds 6 januari 2012. | !cross.jpg! |
| Staatsbosbeheer | Voor het plaatsen van een geocache is toestemming nodig van de boswachter middels een getekende gebruiksovereenkomst, welke te downloaden is van de site van [Staatsbosbeheer|http://www.staatsbosbeheer.nl/gps]. | !tick.jpg|width=21,height=21! |
| Utrechts Landschap | [Plaatsingsvoorwaarden|http://www.geocaching.nl/natuur/downloads/pl-ul-voorwaarden.pdf] en [toestemmingsformulier|http://www.geocaching.nl/natuur/downloads/pl-ul-formulier.doc] . | !tick.jpg|width=21,height=21! |
{table-plus}

Include Page
UsageGuidelinesUsageGuidelines
Column

Landeigenaar/-beheerder

Informatie

Caches toegestaan?

Flevo-landschap

Plaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier zijn te downloaden van de site van Het Felvo-landschap.

Image Added

Geldersch Landschap

Plaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier.

Image Added

Gemeente Leeuwarden

Plaatsingsvoorwaarden zijn te vinden op de site van de gemeente.

Image Added

Gemeente Zeewolde

Plaatsingsvoorwaarden zijn te vinden op de site van de gemeente.

Image Added

Goois Natuurreservaat

Plaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier. (Geocaching.nl account vereist)

Image Added

Landschap Overijssel

Plaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier zijn te downloaden van de site van Landschap Overijssel.

Image Added

Nationale Park De Hoge Veluwe

Het Nationale Park De Hoge Veluwe staat geen geocaches meer toe sinds 6 januari 2012.

Image Added

Staatsbosbeheer

Voor het plaatsen van een geocache is toestemming nodig van de boswachter middels een getekende gebruiksovereenkomst, welke te downloaden is van de site van Staatsbosbeheer.

Image Added

Utrechts Landschap

Plaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier.

 

 

 


Include Page
UsageGuidelines
UsageGuidelines