Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Här är det bara att fylla i uppgifterna. Sätt , sätt ett bra namn och en bra beskrivning. På Dolda fysiska waypoints, delsteg, ska man skriva vad man placerat på platsen, detta underlättar mycket för oss reviewer när granska vi granskar cachen eller om delsteget kommer upp i samband med en annan cacheplacering. kom Kom i håg att dolda waypoints inte syns på cachen för vanliga besökare.

Man kan skapa flera wayoints, och flera av samma typ förutom final-waypoint.

...