Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Include Page
Page Header
Page Header

Tip

Doorzoek deze Wiki pagina, vul elke tekst in of de naam van een gebiedsbeheerder, bijvoorbeeld Staatsbosbeheer

Page Tree Search

Anchor
toc
toc
Inhoudsopgave

Richtlijnen
Kaarten
Landbeheerders


Anchor
guidelines
guidelines
Richtlijnen

De Richtlijnen en de artikelen in het Help Center bevatten veel informatie over caches plaatsen en wat je daarvan moet weten. De informatie in deze Wiki pagina is gebasseerd op deze richtlijnen, zoals toegepast op Nederland.
Klik hier om de Geocache Listing Requirements / Guidelines te openen
Klik hier om het Help Center te openen
Klik hier voor een checklist.


Anchor
mapresources
mapresources
Kaarten

Om toestemming te kunnen regelen voor het mogen plaatsen van een geocache moet eerst bepaald worden wie de eigenaar en/of beheerder is van een gebied, alvorens toestemming gevraagd kan worden. Van een aantal gebiedsbeheerders hebben de reviewers digitaal kaartmateriaal gekregen waarmee zij kunnen controleren wie de beheerder is van een bepaald gebied. Helaas mag veel van dat materiaal niet publiek gemaakt worden wegens licenties, maar als het niet lukt om te achterhalen wie de beheerder is van een bepaald gebied kun je een van de reviewers vragen of zij wel informatie hebben over dat gebied.

Daarnaast zijn er ook enkele publieke sites die je kunt gebruiken om te proberen te achterhalen wie een bepaald gebied beheerd:


Anchor
landmanagers
landmanagers
Gebiedsbeheerders

Nederland kent geen niemandsland. Elk stuk land is eigendom van iemand en er moet dus vrijwel altijd expliciet toestemming gevraagd worden. Dit kan aan een persoon of een bedrijf zijn, maar ook een gemeente, waterschap, provincie of het rijk. Voor bepaalde gebieden zijn er echter (additionele) afspraken gemaakt met de gebiedsbeheerder. In onderstaande tabel staan deze weergegeven:

Landeigenaar/-beheerder

Informatie

Caches toegestaan?

Brabant WaterBrabant Water staat geen geocaches toe binnen hun gebieden.

Flevo-landschap

Plaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier zijn te downloaden van de site van Het Flevo-landschap.

Geldersch Landschap

Plaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier.

Gemeente KrimpenerwaardPlaatsingsvoorwaarden zijn te vinden op de site van de gemeente.

Gemeente Leeuwarden

Plaatsingsvoorwaarden zijn te vinden op de site van de gemeente.

Gemeente SmallingerlandPlaatsingsvoorwaarden zijn te vinden op de site van de gemeente.
Gemeente VlissingenPlaatsingsvoorwaarden zijn te vinden op de site van de gemeente.

Gemeente Zeewolde

Plaatsingsvoorwaarden zijn te vinden op de site van de gemeente.

Goois Natuurreservaat

Plaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier. (Geocaching.nl account vereist)

Landschap Overijssel

Plaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier zijn te downloaden van de site van Landschap Overijssel.

Nationale Park De Hoge Veluwe

Het Nationale Park De Hoge Veluwe staat geen geocaches meer toe sinds 6 januari 2012.

NatuurmonumentenToestemming voor plaatsing verschilt per gebied. Contactformulier is hier te vinden.

Schiphol

Op verzoek van de Koninklijke Marrechaussee zijn nieuwe cache op en rond Schiphol niet meer toegestaan. Op de overzichtskaart is in (licht)rood aangegeven om welk gebied het gaat.

Staatsbosbeheer

Voor het plaatsen van een geocache is toestemming nodig van de boswachter middels een getekende gebruiksovereenkomst, welke te downloaden is van de site van Staatsbosbeheer.

Utrechts LandschapPlaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier.
ProRailProRail geeft geen toestemming voor caches op terreinen die onder haar beheer vallen


 

Include Page
Reviewers voor Nederland
Reviewers voor Nederland

 

Include Page
About This Guide
About This Guide

 

Include Page
Creative Commons License
Creative Commons License