Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Include Page
Page Header
Page Header

ZADNJE NOVICE

COVID-19: 22.01.2021

Ukrepi, na podlagi katerih je bilo prekinjeno objavljanje zakladov in dogodkov v Sloveniji, so v veljavi do 29.01.2021.

V tem casu je prepovedano vsakršno druženje ljudi iz razlicnih gospodinjstev, gibanje med 21:00 in 6:00 ponoci, veljajo tudi omejiteve pri prehajanju obcinskih in regijskih mej.

COVID-19: 11.01.2021

Ukrepi, na podlagi katerih je bilo prekinjeno objavljanje zakladov in dogodkov v Sloveniji, so v veljavi do 22.01.2021.

V tem casu je prepovedano vsakršno druženje ljudi iz razlicnih gospodinjstev, gibanje med 21:00 in 6:00 ponoci, veljajo tudi omejiteve pri prehajanju obcinskih in regijskih mej.

COVID-19: 04.01.2021

Ukrepi, na podlagi katerih je bilo prekinjeno objavljanje zakladov in dogodkov v Sloveniji, so v veljavi do 11.01.2021.

V tem casu je prepovedano vsakršno druženje ljudi iz razlicnih gospodinjstev, gibanje med 21:00 in 6:00 ponoci, veljajo tudi omejiteve pri prehajanju obcinskih in regijskih mej.

COVID-19: 17.12.2020

Ukrepi, na podlagi katerih je bilo prekinjeno objavljanje zakladov in dogodkov v Sloveniji, so v veljavi do 04.01.2021.

V tem casu je prepovedano vsakršno druženje ljudi iz razlicnih gospodinjstev, prepoved prehoda med obcinami in gibanje med 21:00 in 6:00 ponoci.

COVID-19: 26.11.2020

Ukrepi, na podlagi katerih je bilo prekinjeno objavljanje zakladov in dogodkov v Sloveniji, so podaljšani do 17.12.2020.

V tem casu je prepovedano vsakršno druženje ljudi iz razlicnih gospodinjstev, prepoved prehoda med obcinami in gibanje med 21:00 in 6:00 ponoci.

COVID-19: 19.11.2020

Ukrepi, na podlagi katerih je bilo prekinjeno objavljanje zakladov in dogodkov v Sloveniji, so podaljšani do 03.12.2020.

V tem casu je prepovedano vsakršno druženje ljudi iz razlicnih gospodinjstev, prepoved prehoda med obcinami in gibanje med 21:00 in 6:00 ponoci.

COVID-19: 12.11.2020

Ukrepi, na podlagi katerih je bilo prekinjeno objavljanje zakladov in dogodkov v Sloveniji, so podaljšani do 26.11.2020.

V tem casu je prepovedano vsakršno druženje ljudi iz razlicnih gospodinjstev, prepoved prehoda med obcinami in gibanje med 21:00 in 6:00 ponoci.

COVID-19: 26.10.2020

S torkom 27.10.2020 se zaradi omejevanja širjenja okužbe s COVID-19 uvaja prepoved prehajanja med obcinami.

Še vedno velja prepoved druženja ljudi v skupini vecji od šest oseb in omejitev gibanja v vecernem in nocnem casu, od 21:00 do 6:00.


Vpliv ukrepov COVID-19 na geolov (Impact of COVID-19 measures on geocaching):

(error)

Zakladi

Caches

Do nadaljnjega ne bo objav novih zakladov.

Publishing of caches is suspended until further notice.

(error)

Dogodki


Events

Do nadaljnjega ne bo objav novih dogodkov. Ker je dogodke možno objaviti do tri mesece vnaprej, Community Celebration Event dogodke pa do šest mesecev vnaprej, so dopustne izjeme, za katere se obrnite na lokalnega pregledovalca.

Publishing of events is suspended until further notice. Because events can be announced up to three months in advance and Community Celebration Events up to six months in advance, exceptions are allowed for which you should contact local reviewer.

(error)

Preverjanje vzdrževanja zakladov

Cache maintenance checks

Do nadaljnjega je ustavljeno preverjanje vzdrževanja zakladov (t.i. reaping oziroma sweeping).

Cache maintenance checks have been suspended until further notice (i.e. reaping or sweeping).

Na splošno se odsvetuje pošiljanje zakladov v pregled, vendar bo postopek pregledovanja zakladov in usklajevanje s smernicami potekalo nemoteno, ne glede na status objavljanja zakladov. Novi zakladi bodo objavljeni takoj, ko bodo to dovoljevale razmere.


Trenutna situacija glede objavljanja po Evropi in svetu:


Panel
borderStylesolid
titleRecenzenta za Slovenijo:

Cenarius - celotna Slovenija (cenarius.reviewer@gmail.com)

Nikrmana - celotna Slovenija (slo.geocaching@gmail.com)


Info
Zadnja sprememba 1822.01.2021


Panel
borderStylesolid

O wiki strani

Ta wiki je namenjen lokalnim posebnostim v Sloveniji.


Include Page
About This Guide
About This Guide

Include Page
Creative Commons License
Creative Commons License
...