Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Waarom worden er nu geen caches meer gepubliceerd?
De verscherping van de maatregelen in combinatie met uit te brengen trails en in combinatie met de aanstaande kerstvakantie heeft ons doen besluiten voorlopig geen caches meer te publiceren. Dit zal in ieder geval tot 12 januari 9 februari voortduren. Mocht er naar aanleiding van de dan te houden persconferentie versoepelingen worden aangekondigd dan zullen wij hier waarschijnlijk in meegaan.

Hoelang gaat dit duren?
In ieder geval tot en met 12 januari 9 februari 2021. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en zodra het veilig genoeg is zullen we weer gaan publiceren.

Wat gebeurt er met caches die tot 12 januari 9 februari worden ingediend?
Als er caches worden aangeboden zullen wij die terugsturen met het verzoek die pas na 12 januari 9 februari opnieuw aan te bieden.

Veelgestelde vragen Events

...