Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

En geocache kan bestå av ett eller flere trinn. Tradisjonelle geocacher er det mest vanlig, og der er det oppgitt bare en koordinat (nord- og østkomponent). Men på en del geocachetyper, kan det finnes flere trinn før finalen. Et vanlig eksempel på en slik cacher, er en multicache. På en slik cache er det ett eller flere trinn før finalen. Disse trinnene kan være virtuelle eller fysiske. Et virtuelt trinn er et observasjonspunkt, som noen andre har plassert ut eller montert tidligere. Et fysisk trinn er noe man selv har plassert ut, stort eller lite, boks eller klistremerke. Innen samme GC kode gjelder ikke 161 m regelen. Et virtuelt punkt kan ligge tett inntil en annen cache eller trinn til en cache, mens et fysisk trinn krever 161 m avstand til en annen installasjon.

Eventer

Generelt om eventer. I Norge praktiseres en minimum avstand mellom vanlige eventer på 30 km i luftlinje, når tidsrommet enten før eller etter eventet er mindre enn 5 timer. Dette er en regel som Groundspeak har godtatt for Norge for å hindre eventstacking. En innmeldt serie med eventer kan også bli avvist som unike eventer, selv om avstanden er over 30 km, hvis det er i hovedsak den samme gruppen som reiser fra event til event. Groundspeak ønsker at intensjonen med et event skal være sentral; en sosial samling for og med geocachere. Reviewerne vil svare på ulike spørsmål om eventer, i tilfelle man er i tvil om et event er publiserbart eller ikke. I noen få tilfeller sendes eventer til Appeals hos Groundspeak for avgjørelse der. 

Weekend-eventer. Opp til fire eventer kan publiseres på en weekend for en arrangør/arrangørgruppe som lager et opplegg for fredag-søndag på en begrenset plass. For den dagen som eventuelt inneholder to eventer må eventene være av ulik type. CITO kan ikke arrangeres for å rydde etter er event, men må avholdes på separat sted. For å kvalifisere til weekend-event status, må arrangøren legge frem en god plan for eventene.

Mega og sideeventer. Reviewerne svarer på spørsmål om sideeventer. Arrangøren har fortrinnsrett til et antall eventer aktuell helg, og i en angitt radius. Andre eventer i samme område er ikke mulig en slik helg (normalt fredag, lørdag og søndag). Sideeventer kan publiseres på 6 mnd hvis det søkes om det, og Mega-status er innvilget. Hvis sideeventer ikke benyttes fullt ut, og arrangøren gir melding om det, gis andre mulighet til å arrangere dem.


Challengecacher

  • For å publisere en challenge, ønsker vi normalt at utlegger kan dokumentere at minst 10 norske geocachere er kvalifisert for utfordringen. Dette ut fra retningslinjene: "A challenge geocache needs to appeal to, and be attainable by, a reasonable number of geocachers". Dette betyr at utlegger må vise reviewer denne dokumentasjonen før publisering.
  • Challengecacher publisert før 21. april 2015 har status "grandfathered" i spillet, og nye utlegg etter 24 mai 2016 skal følge de nye retningslinjene som er gitt.
  • En lik eller tilsvarende lik challenge må legges minst 30 km unna tidligere publiserte challengecacher.   
  • En challenge publisert i Norge kan bestå av opp til maksimalt fem sammensatte delelementer. Med dette menes deler som kunne vært publisert alene.

...