Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Skicka en cache till Geocaching HQ för Appeal

Det finns tillfällen då man inte blir nöjd med det beslut vi fattat. Man kanske inte helt förstår eller tycker att den tolkning vi gjort inte överensstämmer med vad som framgår av riktlinjerna.

Vi vill börja med att säga att vi absolut inte ser något negativt i att man ifrågasätter beslut vi fattat. Tvärtom ser vi det som positivt och ett tillfälle att lära oss om vi ligger rätt i våra bedömningar eller om vi behöver justera dem. Grundtanken är självklart att vi ska kunna ge så precisa och riktiga besked från början som det bara är möjligt, men den här hobbyn utvecklas ständigt och vi kan ha missat något. Och då är det jättebra att vi får lära oss hur det ska vara.

Vi har flera exempel på tillfällen då dessa appealärenden har förändrat våra bedömningsmallar även vad gäller framtida cacher. Och det går alltid åt det mildare hållet i fall som dessa eftersom det i princip alltid handlar om cacher där vi sagt att de inte går att publicera, men som Geocaching HQ anser att är möjliga att publicera. Och ibland kan det också vara så enkelt att de kan tipsa om en enkel justering som gör det möjligt att hamna inom riktlinjernas ramar. Och sådana tips är självklart jättebra för oss att få.


Hur gör man?

När vi nått så långt i granskningsprocessen att vi märker att cachen inte kommer att kunna publiceras brukar vi berätta i en reviewer note hur man gör om man vill be om en andra granskning. Det man gör är att fylla följande formulär på Geocaching Help Center

Under ”What can we help you with?” ska du välja ”09. Appeals” för att be Geocaching HQ ändra vårt beslut. De har dessutom möjlighet att ge dig andra undantag från guidelines än vad vifår göra. Om du skriver till Groundspeak så måste det ske på engelska och du ska inkludera följande information.

1. Ditt användarnamn på geocaching.com.
2. GC-kod för aktuell geocache.
3. Geocachens namn.
4. Geocachens placeringsland.
5. Namnet på den reviewer som granskat din geocache.
6. Vilken (vilka) riktlinje(r) som reviewern sagt att geocachen inte följer. Skriv gärna en kort förklaring till varför du tycker att varför din cache bör bli publicerad som den är.

Hur lång tid tar det?

Det beror på. En känsla vi har att man bör få någon typ av första kontakt inom en vecka. Oftast går det fortare, men under högsäsongen är det bråda dagar. Men generellt bör man få någon typ av respons inom en vecka, ibland bara i form av en uppskattning när man kommer få svar.


Finns det något annat att tänka på?

Ja, en sak som är bra att veta är att man alltid ska få ett automatiskt svar kort efter att man sänt ett meddelande till den adressen. Inom 30 minuter bör man ha det. Får man inte ett svar bör man kontrollera spam-filtret i brevlådan och om det inte finns något fel, skicka meddelandet igen. Funkar det ändå inte kan ni ta kontakt med oss, så försöker vi hjälpa er.

  • No labels