Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vad kan cachebeskrivningen innehålla avseende agenda och marknadsföring


Guidelines säger följande om agenda:

Cachebeskrivningar som uppfattas att framhålla en agenda eller belysa en ståndpunkt kommer inte att publiceras. Geocaching är ett roligt familjevänligt spel, inte en plattform för att sprida åsikter. En agenda kan ofta vara religiös, politisk, social, välgörenhet, men är inte begränsat till dessa. Dessutom, en cachebeskrivning kan inte kräva eller uppmuntra deltagare att placera fler cacher.


Guidelines säger följande om marknadsföring:

Cachebeskrivningar som uppfattas som kommersiella kommer inte att publiceras. Kommersiellt innehåll inkluderar något av följande:

 • Övertoner av annonsering, marknadsföring eller reklam
 • Föreslår eller kräver geocacharen att göra något av följande
  • Besöker ett företag
  • Interagera med anställda
  • Köpa en produkt eller tjänst
 • Namn, länkar eller logotyper till följande
  • Företag
  • Kommersiella produkter
  • Konkurrerande spel eller tjänster som hanterar geocacher
 • Länkar och logotyper till myndigheter eller organisationer (inkluderande ideella organisationer), om det inte krävs för att få tillstånd.

Se exempel i Help Center.

Geocaching HQ kan göra undantag till de kommersiella riktlinjerna för GeoTours och reklam för spårbara objekt.


De vanligaste missuppfattningarna är följande.

 • "Det är en ideell organisation". Reglerna om marknadsföring gäller alla organisationer, även ideella organisationer som t ex idrottsföreningar.
 • "Jag har ingen anknytning till organisationen". Bedömningen görs objektivt, dvs det är texten i sig som bedöms. Cacheägarens relation till organisationen påverkar inte bedömningen.

För dem som önskar lägga ut en cache i syfte att marknadsföra t ex en förening finns möjligheten att kontakta Geocaching HQ för att få tillstånd till det. Detta är dock inget som vi svenska reviewers kan besluta om. Det har hänt ett par gånger i Sverige att organisationer fått särskilt tillstånd för cacher med marknadsföring av organisationen. Det har då enbart handlat om ideella organisationer.

Geocachingföreningar
För geocachingföreningar gäller något mindre stränga regler kring marknadsföring. Följande undantag gäller:

 • En länk till föreningens webbsida är OK.
 • En mindre logga är OK, räkna med en max storlek av 200x50 pixlar.

Event
För event gäller också ovan riktlinjer men med följande undantag, event får ha:

 • Företagsnamn, om eventet är på en kommersiell plats.
 • En lista med sponsorer, utan logo eller webblänkar.
 • Man får ta ut en avgift för att täcka självkostnadspris för att anordna eventet, man får också be om donation för att täcka eventkostnaderna.
 • Begränsade upplysningar om försäljning av varor som kan spåras via Geocaching.com, men inga andra produkter
 • Ha en länk på eventsidan som länkar till en separat eventsida. Den sidan ska vara icke-kommersiell och handla om eventet i första hand. På den sidan får sponsorer mm. presenteras med logotyper, klickbara länkar etc. Tänk dock på att huvudsyftet med den sidan ska kunna anses vara att informera om eventet och inte att göra reklam.

Event får inte:

 • I cachebeskrivningen ha reklam eller nämna andra företag än sponsorer i form av namn eller länkar, vare sig dom är klickbara eller enbart utskrivna webbadresser.
 • Ha några företagslogotyper i cachebeskrivningen.
 • Nämna något utöver sponsorns namn i cachebeskrivningen. Om denna sponsor har några kommersiella aktiviteter på eventet eller eller något som kan uppfattas som dyl. får det inte nämnas i cachebeskrivningen.
 • Nämna något om lämpligt boende, restauranger etc. i själva cachebeskrivningen. Vill ni erbjuda den tjänsten till eventdeltagarna är en lösning att ha en separat sida (se ovan) eller skriva i beskrivningen något i stil med: ”Skicka mig ett meddelande om ni vill ha tips på lämpligt boende…”


 • No labels