Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hur du lägger in delsteg, finalsteg och övriga frivilliga punkter i din cache.

Vad är waypoints

En waypoint är extra koordinatpunkt till en cache. Till vissa cacher är de nödvändiga, ibland är de frivilla som extrainformation till de som besöker cachen.

Till samtliga fysiska delsteg (burkar med innehåll, uppsatta lappar och dylikt) måste en waypoint skapas. Du har möjlighet att dölja dessa på cachen så att bara du och vi reviewers ser dom, vilket man gör i de allra flesta fall med slutsteget/finalen t.ex.

Waypoints, och informationen till dessa, behövs för att kunna bedöma om cachen följer guidelines eller inte. Det måste vara minst 161 meter mellan fysiska delsteg till olika cacher och detta gäller även waypoints där någonting är gömt. Efter publicering används den för att "skydda" din placering så att ingen placerar en geocache alldeles i närheten av din mystery-final t.ex. Skriv alltid på dolda waypoints vad som är gömt på platsen, detta är viktig information för oss när vi granskar cachen då vi kan ge undantag beroende vad som är gömt på platsen.


Olika typer av wayppoints

Det finns olika typer av waypoints och de olika typerna kan användas till olika cachetyper. De olika typer av waypoints är:

 • Parkeringsplats / Parking areas
 • Referenspunkt / Reference points
 • Stigstart / Trailheads
 • Slutposition / Final locations
 • Fysiskt steg / Physical stages
 • Virtuellt steg / Virtual stages


Till samtliga cachetyper kan man lägga till följande waypoints:

 • Parkeringsplats, lämpliga parkeringsplatser är ofta bra att hjälpa till med.
 • Referenspunkt, kan vara något som är bra att peka ut för besökare till cachen.
 • Stigstart, bra hjälp att hitta till cachen, kan även markera korsningar på småvägar.


Eftersom att cacher av typerna Mystery, Multi, Letterbox och WheriGo nästan aldrig ligger på cachens koordinater behövs en final waypoint.

 • Slutposition/final, platsen för slutgömman med loggbok. Är nästan alltid dold, undantag kan vara Challengecacher.


Till cacher av typerna Mystery, Multi, Letterbox och WheriGo kan man även lägga till extra fysiska waypoints:

 • Fysiskt steg, ett delsteg där cacheägaren placerat ett faktiskt föremål. Något som måste besökas för att komma vidare med t.ex. en Multic-cache.


Till samtliga cachetyper förutom traditionella kan man dessutom lägga till:

 • Virtuellt steg, ett delsteg där cacheägaren inte placerat någonting själv, t.ex. en befintlig skylt som måste besökas.


Skapa waypoints, ny cache


När man skapa en ny cache blir man guidad igenom skapande av waypoints, beroende på cachetyp ser det lite olika ut.

Skapar man en traditionell cache ser det ut så här:

Här visas de olika waypoints typerna som kan skapas till en traditionell cache. Välj typ av waypoint.


Här är det en Parkerings-waypoint som kommer skapas, skriv ett namn, koordinater och en textbeskrivning.
Det är samma förfarande när man skapar waypoints för stigstart och referenspunkt. Man kan skapa flera waypoints, och även flera av samma typ.


Skapar man en Mystery, Multi, Letterbox och WheriGo cache ser det ut så här:


Klicka nu på + Lägg till steg, då visas bilden:

Här markerar du först om du placerat något på cachens startkoordinater, eller om de är virtuella och inte behöver besökas.

Under finns rubriken Platsen för behållaren, det är alltså placeringen av finalen, behållaren med loggboken som avses. Ange koordinater och en beskrivning. Kom ihåg att det inte får finnas någon annan cache, eller fysiskt delsteg från en annan cache, inom 161 meter från denna punkt.


Här finns också möjligheten att lägga till delsteg, tryck på texten + Lägg till steg, då visas följande bild:

Här lägger man till delsteg som måste besökas för att logga cachen. Delstegen kan vara fysiska, något placerat av cacheägaren eller virtuella, inget placerat av cacheägaren. De kan vara dolda eller synliga. Flera delsteg kan läggas till.


När man är klar med steget ovan kommer man till samma skapa waypoint-steg som visas ovan vid traditionella cacher, man kan då skapa waypoints för Parkering, Stigstart och Referenspunkt.


Skapa waypoints, befintlig cache

När man skapar waypoints på en befintlig cache är det samma princip som på en ny cache. Tryck på länken för att redigera/editera cachen. En bit ner på sidan hittar man rubriken Waypoints.

Här finns det en dold final till en myst, (undra vart koordinaterna leder?)

Vill man skapa en waypoint trycker man på Lägg till waypoint:

Här är det bara att fylla i uppgifterna, sätt ett bra namn och en bra beskrivning. På Dolda fysiska waypoints, delsteg, ska man skriva vad man placerat på platsen, detta underlättar mycket för oss reviewer när vi granskar cachen eller om delsteget kommer upp i samband med en annan cacheplacering. Kom i håg att dolda waypoints inte syns för vanliga besökare.

Man kan skapa flera wayoints, och flera av samma typ förutom final-waypoint. • No labels