Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Current »

Het is niet verplicht een aantal caches te hebben gevonden voordat je zelf een cache plaatst. Toch dient het de aanbeveling om eerst wat ervaring op te doen met verschillende type caches voordat je zelf een cache plaatst. 

De checklist is stapsgewijs opgebouwd. Natuurlijk zijn niet alle items van de checklist van toepassing op elke cachesoort.

Idee/onderzoek

 • Zoek een mooi plekje/object dat voor andere cachers ook interessant is.
 • Verzin een route of een idee om de cache te verbergen (beter goed gejat dan slecht verzonnen).
 • Let er op dat de eindcache (en fysieke waypoints) niet dichter dan 161 meter bij een cache (of fysiek waypoint) van een collega cache-eigenaar ligt. (Meer informatie)
 • Zoek naar een geschikte plaats om de cache te verbergen (denk aan dreuzels, wild, etc.).

Toestemming

 • Zoek uit wie de eigenaar(s) is/zijn van het/de stuk(ken) grond waar mijn cache(tocht) komt te liggen. (Meer informatie)
 • Vraag om toestemming van de eigenaar/eigenaren. Bedenk dat elk stuk grond van iemand is. Ook openbaar terrein!

Uitwerking

 • Loop de route nog eens na en bekijk welke punten je als tussenpunt kan gebruiken. Meet ze goed in door de GPS 5 minuten rust te geven op de te markeren plek of door je GPS meerdere metingen uit te laten voeren.
 • Let er op dat de tussenpunten en eindcache geen gevaar opleveren voor de cacher, zijn familie, kinderen en honden.
 • Zorg er voor dat de tussenpunten en cache tenminste 50 meter verwijderd zijn van bruggen, spoorrails, water en drukke wegen. Als ze binnen de 50 meter liggen, kunnen ze geweigerd worden.
 • Zorg er voor dat de cache en tussenpunten minimaal 200 meter van militaire objecten en vliegvelden zijn verwijderd.
 • Gebruik een goede cachecontainer voor de verstopplaats qua grootte en waterdichtheid.
 • Merk de cachecontainer d.m.v. een sticker o.i.d. zodat deze herkenbaar is als geocache en voorzie deze van contactgegevens. Er zit minimaal een logboekje/rol in de cache. In het geval dat er een ammobox wordt gebruikt, haal dan de originele tekst van de box zodat er geen vergissing kan worden gemaakt wat de inhoud is van de box.

Cachepagina

 • Haal bij het aanmaken van de cachepagina het vinkje weg "Yes, this cache is currently active"
 • Voer alle extra punten in, bij "Additional Waypoints". Dit geldt niet voor een Traditional cache.
  Bedenk of je de coördinaten zichtbaar wilt hebben voor alleen jezelf en de reviewer (administrator), of voor iedereen.
  Voer de eindcoördinaten van de werkelijke fysieke cache in als "Hide this waypoint from view except by the owner or administrator". Dit geldt natuurlijk ook niet voor een traditional waarvan de coördinaten van de cache bovenaan de pagina staan, liever dan geen eindcoördinaten invoeren.
 • Zet bij een traditional cache de eindcoördinaten bovenaan de pagina (en niet die van een parkeerplaats o.i.d.).
 • Zet bij een niet-traditional cache de coördinaten van het eerste waypoint bovenaan de pagina (en niet die van een parkeerplaats of een via-punt o.i.d.).
 • Zorg er voor dat bij het aanmaken van een mystery-cache dat de opgegeven coördinaten maximaal 3,2 km van de daadwerkelijke cache liggen.
 • Geef zo veel mogelijk relevantie icoontjes bij de "Attributes" op. Daarmee wordt immers nuttige informatie aan medecachers gegeven zonder de geheimen de cache te verraden.
 • Als de terreinwaarde “1” is, gebruik dan het rolstoel-icoontje. Kan de cache niet door iemand in een rolstoel zelfstandig gedaan worden, zet dan de terreinwaarde op "1,5".

Controle

 • Plaats de tussenpunten (indien nodig).
 • Plaats de cache.
 • Laat de route proeflopen en haal de eventuele fouten er uit.
 • Alle berekeningen in de cachebeschrijving kloppen volgens de rekenregels (niet volgens Mijnheer van Dale). Laat de berekening ook narekenen door een ander.
 • Print eventueel de cachepagina uit en conroleer of deze goed leesbaar is (niet teveel witte ruimtes e.d.). (Voor members eventueel ook pdf-formaat.)

Alles is nu in orde en de cache kan aangeboden worden.

Aanbieden van de cache

 • Plaats het vinkje terug bij "Yes, this cache is currently active". De  cachecontainer (en tussenpunten) immers geplaatst.
 • Schrijf in de reviewernote de naam, (adres,) telefoonnummer en emailadres van degene die toestemming heeft/hebben gegeven.
 • Geef aanvullende informatie op bijvoorbeeld de bedoeling van de route en de oplossing van de mystery.

De cache is aangemeld. Nu nog wat geduld tot deze online komt. Er wordt gestreefd om je cache binnen 7 dagen te publiceren. Gelieve een reviewer in de tussentijd niet een email te sturen met de vraag waar je cache blijft. Let op, er wordt naar gestreefd, het geeft echter geen garantie.

Extra

 • Maak eventueel een Engelse vertaling. Dit is een extra service naar buitenlanders en geen verplichting. De vertaling kun je middels email, een externe html-pagina of op de cachepagina zelf aanbieden


Huidige Reviewers voor Nederland

Huidige EarthCache Reviewers voor Nederland

 

About This Guide

The local laws and guidelines for geocaching placement vary from place to place. As community reviewers learn geocache placement policies for a certain location, they can add it here. This site may not be a complete or accurate list of land policies. These policies are made by the land owner or manager, they are neither the reviewer’s nor Geocaching HQ’s. This guide is just for reference, if no policies for the area you’re looking for are listed, that doesn't mean no policies exist. You must still obtain permission to place your geocache from the landowner or land manager,comply with all applicable laws, and follow the Geocaching Listing Requirements.

If you have an update, email the community reviewer(s) listed.

 

This work is licensed under a  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 If you contribute to this wiki, you agree to provide permission to others under this license.

If you share information from this site, you must mention "These regional land policies came from the Geocaching.com Public Wiki and are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-Derivatives 4.0 International License."

 And, you agree to keep content current by checking back regularly for updates.


 

 

 • No labels