Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 46 Next »

Doorzoek deze Wiki pagina, vul elke tekst in of de naam van een gebiedsbeheerder, bijvoorbeeld Staatsbosbeheer

Inhoudsopgave

Richtlijnen
Kaarten
Landbeheerders


Richtlijnen

De Richtlijnen en de artikelen in het Help Center bevatten veel informatie over caches plaatsen en wat je daarvan moet weten. De informatie in deze Wiki pagina is gebasseerd op deze richtlijnen, zoals toegepast op Nederland.
Klik hier om de Geocache Listing Requirements / Guidelines te openen
Klik hier om het Help Center te openen
Klik hier voor een checklist.


Kaarten

Om toestemming te kunnen regelen voor het mogen plaatsen van een geocache moet eerst bepaald worden wie de eigenaar en/of beheerder is van een gebied, alvorens toestemming gevraagd kan worden. Van een aantal gebiedsbeheerders hebben de reviewers digitaal kaartmateriaal gekregen waarmee zij kunnen controleren wie de beheerder is van een bepaald gebied. Helaas mag veel van dat materiaal niet publiek gemaakt worden wegens licenties, maar als het niet lukt om te achterhalen wie de beheerder is van een bepaald gebied kun je een van de reviewers vragen of zij wel informatie hebben over dat gebied.

Daarnaast zijn er ook enkele publieke sites die je kunt gebruiken om te proberen te achterhalen wie een bepaald gebied beheerd:


Gebiedsbeheerders

Nederland kent geen niemandsland. Elk stuk land is eigendom van iemand en er moet dus vrijwel altijd expliciet toestemming gevraagd worden. Dit kan aan een persoon of een bedrijf zijn, maar ook een gemeente, waterschap, provincie of het rijk. Voor bepaalde gebieden zijn er echter (additionele) afspraken gemaakt met de gebiedsbeheerder. In onderstaande tabel staan deze weergegeven:

Landeigenaar/-beheerder

Informatie

Caches toegestaan?

Brabant WaterBrabant Water staat geen geocaches toe binnen hun gebieden.

Flevo-landschap

Plaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier zijn te downloaden van de site van Het Flevo-landschap.

Geldersch Landschap

Plaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier.

Gemeente KrimpenerwaardPlaatsingsvoorwaarden zijn te vinden op de site van de gemeente.

Gemeente Leeuwarden

Plaatsingsvoorwaarden zijn te vinden op de site van de gemeente.

Gemeente SmallingerlandPlaatsingsvoorwaarden zijn te vinden op de site van de gemeente.
Gemeente VlissingenPlaatsingsvoorwaarden zijn te vinden op de site van de gemeente.

Gemeente Zeewolde

Plaatsingsvoorwaarden zijn te vinden op de site van de gemeente.

Goois Natuurreservaat

Plaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier. (Geocaching.nl account vereist)

Landschap Overijssel

Plaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier zijn te downloaden van de site van Landschap Overijssel.

Nationale Park De Hoge Veluwe

Het Nationale Park De Hoge Veluwe staat geen geocaches meer toe sinds 6 januari 2012.

NatuurmonumentenToestemming voor plaatsing verschilt per gebied. Contactformulier is hier te vinden.

Schiphol

Op verzoek van de Koninklijke Marrechaussee zijn nieuwe cache op en rond Schiphol niet meer toegestaan. Op de overzichtskaart is in (licht)rood aangegeven om welk gebied het gaat.

Staatsbosbeheer

Voor het plaatsen van een geocache is toestemming nodig van de boswachter middels een getekende gebruiksovereenkomst, welke te downloaden is van de site van Staatsbosbeheer.

Utrechts LandschapPlaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier.
ProRailProRail geeft geen toestemming voor caches op terreinen die onder haar beheer vallen

 


Huidige Reviewers voor Nederland

Huidige EarthCache Reviewers voor Nederland

 

About This Guide

The local laws and guidelines for geocaching placement vary from place to place. As community reviewers learn geocache placement policies for a certain location, they can add it here. This site may not be a complete or accurate list of land policies. These policies are made by the land owner or manager, they are neither the reviewer’s nor Geocaching HQ’s. This guide is just for reference, if no policies for the area you’re looking for are listed, that doesn't mean no policies exist. You must still obtain permission to place your geocache from the landowner or land manager,comply with all applicable laws, and follow the Geocaching Listing Requirements.

If you have an update, email the community reviewer(s) listed.

 

This work is licensed under a  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 If you contribute to this wiki, you agree to provide permission to others under this license.

If you share information from this site, you must mention "These regional land policies came from the Geocaching.com Public Wiki and are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-Derivatives 4.0 International License."

 And, you agree to keep content current by checking back regularly for updates.


 

 

  • No labels