Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 100 Next »

Doorzoek deze Wiki pagina, vul elke tekst in of de naam van een gebiedsbeheerder, bijvoorbeeld Staatsbosbeheer

InhoudsopgaveRichtlijnen

De Richtlijnen en de artikelen in het Help Center bevatten veel informatie over caches plaatsen en wat je daarvan moet weten. De informatie in deze Wiki pagina is gebaseerd op deze richtlijnen, zoals toegepast op Nederland.


Klik hier om de Geocache Listing Requirements / Guidelines te openen
Klik hier om het Help Center te openen
Klik hier voor een checklist.


Kaarten

Om toestemming te kunnen regelen voor het mogen plaatsen van een geocache moet eerst bepaald worden wie de eigenaar en/of beheerder is van een gebied, alvorens toestemming gevraagd kan worden. Van een aantal gebiedsbeheerders hebben de reviewers digitaal kaartmateriaal gekregen waarmee zij kunnen controleren wie de beheerder is van een bepaald gebied. Helaas mag veel van dat materiaal niet publiek gemaakt worden wegens licenties, maar als het niet lukt om te achterhalen wie de beheerder is van een bepaald gebied kun je een van de reviewers vragen of zij wel informatie hebben over dat gebied.

Daarnaast zijn er ook enkele publieke sites die je kunt gebruiken om te proberen te achterhalen wie een bepaald gebied beheerd:


Gebiedsbeheerders

Nederland kent geen niemandsland. Elk stuk land is eigendom van iemand en er moet dus vrijwel altijd expliciet toestemming gevraagd worden. Dit kan aan een persoon of een bedrijf zijn, maar ook een gemeente, waterschap, provincie of het rijk. Voor bepaalde gebieden zijn er echter (additionele) afspraken gemaakt met de gebiedsbeheerder. In onderstaande tabel staan deze weergegeven:


Bijzondere gebieden

InformatieCaches toegestaan?
Schiphol

Op verzoek van de Koninklijke Marechaussee zijn nieuwe caches op en rond Schiphol niet toegestaan. Dit geldt ook voor virtuele punten zoals vraagtekens. Op de overzichtskaart is in (licht)rood aangegeven om welk gebied het gaat.

Ook events worden niet toegestaan op Schiphol.

Prorail (langs het spoor)Je dient voor elke cache binnen het beheersgebied van Prorail om toestemming te vragen bij ProRail
Gemeenten

InformatieCaches toegestaan?
AchtkarspelenDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

ApeldoornDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

AssenDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

BladelDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

Bodegraven ReeuwijkDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

BurenDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

DeurneDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

Deventer

De plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

DordrechtDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

EpeDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

EindhovenDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

HeerlenDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

Hoeksche WaardDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

HardenbergDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden in het volgende document

HollandskroonDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden in het volgende document

KrimpenerwaardDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

Leeuwarden

De plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

LochemDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden in het volgende document

Midden Drenthe

De plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

OldebroekDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

OssDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zullen binnenkort te vinden zijn op de website van de gemeente

Oudewater

De plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

Pijnacker-NootdorpDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

TytsjerksteradielDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente
VlaardingenDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

VlissingenDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente
WaddinxveenDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

WesterveldDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

WestvoorneDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

ZaanstadDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

ZeewoldeDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente
Gemeenten met algemene voorwaarden

Er zijn gemeenten in Nederland die uitgaan van de zogenaamde Algemene Plaatselijke Verordening. Hierbij mogen geocaches geplaatst worden, maar wordt dit niet op de site gezet. Wij zullen proberen deze gemeenten in kaart te brengen en zodra wij daar schriftelijk bewijs van hebben, zullen we deze toevoegen aan onderstaande lijst
BorneJa. Algemene Voorwaarden

DeventerJa, via wijkenbeheerder M. Koopman.(m.koopman@deventer.nl) Als hij toestemming heeft gegeven mag de cache geplaatst worden. Let op: wij kunnen in voorkomende gevallen zelf contact opnemen.(star)

Natuurgebieden

Informatie

Caches toegestaan?

Brabant WaterBrabant Water staat geen geocaches toe binnen hun gebieden.

Nationale Park De Hoge Veluwe

Het Nationale Park De Hoge Veluwe staat geen geocaches meer toe sinds 6 januari 2012.

Staatsbosbeheer

Voor het plaatsen van een geocache is toestemming nodig van de boswachter middels een getekende gebruiksovereenkomst, welke te downloaden is van de site van Staatsbosbeheer

De toestemming wordt gecontroleerd op basis van GC-code!

Je kan hier of hier een kaart bekijken wat de gebieden van staatsbosbeheer zijn.

Geldersch Landschap

Plaatsingsvoorwaarden onder "hoe dien ik een aanvraag voor een geocache in?"

Voor de voorwaarden even scrollen in de FAQ van het Geldersch Landschap.

Flevo-landschap

Plaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier zijn te downloaden van de site van Het Flevo-landschap.

De toestemming wordt gecontroleerd op basis van GC-code!

Je kan hier een kaart bekijken wat de gebieden van het Flevolandschap zijn.

Goois Natuurreservaat

Onder Mag ik geocachen in het Goois Natuurreservaat? vind je de beschrijving,

Plaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier

Landschap Overijssel

Plaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier zijn te downloaden van de site van Landschap Overijssel.

Je kan hier een kaart bekijken wat de gebieden van landschap Overijssel zijn.

Natuurmonumenten

Toestemming voor plaatsing verschilt per gebied. Contactformulier is hier te vinden.

Je kan hier een kaart bekijken wat de gebieden van Natuurmonumenten zijn.
Saturatiecheck

Het is mogelijk om vóórdat je een cache wilt gaan plaatsen een controle door de reviewers te laten uitvoeren of de locatie beschikbaar is. Maak hiervoor een lege cachepagina aan en zet in de titel Saturatiecheck. Vul het te controleren coördinaat in en stuur de cachepagina in voor review. Wij zullen dan per omgaande laten weten of de locatie geen conflicten met andere caches oplevert. Is de locatie akkoord, dan kun je de pagina gebruiken om verder aan je cache te werken.

Let op! Een saturatiecheck is geen reservering voor de locatie! Je wordt geacht binnen redelijke termijn je cache aan te bieden ter review.


Adventure Labs

Adventure labs die geactiveerd zijn dienen op 'public' te staan tenzij er schriftelijke toestemming van Geocaching HQ is om dit anders in te stellen.Aanvullende afspraken Nederland

Event stacking

Event stacking betekent dat er meerdere events op één dag gehouden worden die qua tijd en afstand te dicht bij elkaar liggen en zo een zelfde publiek aan kunnen trekken.

Hiervoor hanteren we de volgende aanvullende richtlijnen:

Als een event A binnen 4 uur na einde van event B gehouden wordt binnen een straal van 10 km zal deze niet gepubliceerd worden.

Is het event A meer dan 10 km van event B dan is het event publiceerbaar als het aan alle andere richtlijnen voldoet.

Is de aanvang van event A meer dan  4 uur later dan het einde van event B dan is het event publiceerbaar als het aan alle andere richtlijnen voldoet.

Bij een MEGA event mogen er gedurende het weekend van het MEGA event GEEN ander events gehouden worden. Uitzondering hier op zijn de  subevents van de MEGA organisatie.

Wat betekent dat?

Tijdens een mega event mogen er op de volgende dagen in een straal van 50 km geen andere events gehouden worden:

  • Op de dag voor het mega event
  • Op de dag van het mega event
  • Op de dag na het mega event


Entreeprijzen

Als een geocache geplaatst wordt in een locatie waarvoor je een entreeprijs moet betalen dan gelden de volgende aanvullende richtlijnen:

De locaties mogen geen commerciële locaties zijn.
Er mag geen interactie met het personeel zijn met uitzondering van het kaartje kopen.
De toegangsprijs mag niet meer zijn dan €10,- (tien euro)
Het icoontje Toegangs- of parkeerkosten moet toegevoegd worden bij de eigenschappen.
Als er entree gevraagd wordt voor de cache moet het icoontje voor entree toevoegoegd zijn aan de atributes

Locaties en toegangsprijzen die hiervan afwijken worden besproken binnen het NL reviewers team.

Deze aanvullende richtlijnen gelden niet voor EventsHuidige Reviewers voor Nederland

Huidige EarthCache Reviewers voor Nederland


About This Guide

The local laws and guidelines for geocaching placement vary from place to place. As community reviewers learn geocache placement policies for a certain location, they can add it here. This site may not be a complete or accurate list of land policies. These policies are made by the land owner or manager, they are neither the reviewer’s nor Geocaching HQ’s. This guide is just for reference, if no policies for the area you’re looking for are listed, that doesn't mean no policies exist. You must still obtain permission to place your geocache from the landowner or land manager,comply with all applicable laws, and follow the Geocaching Listing Requirements.

If you have an update, email the community reviewer(s) listed.


This work is licensed under a  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 If you contribute to this wiki, you agree to provide permission to others under this license.

If you share information from this site, you must mention "These regional land policies came from the Geocaching.com Public Wiki and are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-Derivatives 4.0 International License."

 And, you agree to keep content current by checking back regularly for updates.


 

 


  • No labels