{info:title=Huidige reviewers voor Nederland en Vlaanderen}
* [Frogfoot1|http://www.geocaching.com/profile/?guid=a560db1e-6d9f-40aa-b3de-f0353f7d426a]
* [Geo-Gravity|http://www.geocaching.com/profile/?guid=13e332ee-c4d2-406d-a496-9ce7b2a4aba3]
* [GeoGuy|http://www.geocaching.com/profile/?guid=6f56ff2f-15f0-4d2e-bb41-ccf60b370f99]
* [greensprouts|http://www.geocaching.com/profile/?guid=91a7c2d9-1e8e-4a58-b158-543d3bf96aef]
* [Sus Antigoon|http://www.geocaching.com/profile/?guid=fda30b43-9ac3-492c-89ff-0d43229ecf3f]
{info}

{include:GEO:PleaseNote}

h2. {anchor:toc}Inhoudsopgave

[Richtlijnen|#guidelines]
[Kaarten|#mapresources]
[Landbeheerders|#landmanagers]

{tip}Doorzoek deze Wiki pagina, vul elke tekst in of de naam van een gebiedsbeheerder, bijvoorbeeld _Staatsbosbeheer_
{pagetreesearch}{tip}
----
{anchor:guidelines}

h3. Richtlijnen

De Richtlijnen en de artikelen in het Help Center bevatten veel informatie over caches plaatsen en wat je daarvan moet weten. De informatie in deze Wiki pagina is gebasseerd op deze richtlijnen, zoals toegepast op Nederland.
Klik [hier|http://www.geocaching.com/about/guidelines.aspx] om de _Geocache Listing Requirements / Guidelines_ te openen
Klik [hier|http://support.groundspeak.com//index.php] om het _Help Center_ te openen
----
{anchor:mapresources}

h3. Kaarten

Om toestemming te kunnen regelen voor het mogen plaatsen van een geocache moet eerst bepaald worden wie de eigenaar en/of beheerder is van een gebied, alvorens toestemming gevraagd kan worden. Van een aantal gebiedsbeheerders hebben de reviewers digitaal kaartmateriaal gekregen waarmee zij kunnen controleren wie de beheerder is van een bepaald gebied. Helaas mag veel van dat materiaal niet publiek gemaakt worden wegens licenties, maar als het niet lukt om te achterhalen wie de beheerder is van een bepaald gebied kun je een van de reviewers vragen of zij wel informatie hebben over dat gebied.

Daarnaast zijn er ook enkele publieke sites die je kunt gebruiken om te proberen te achterhalen wie een bepaald gebied beheerd:
* [Gebiedsinformatie door Globalcaching.eu (Landschap Overijssel, Flevo-Landschap, Landschap Noord-Holland en Staatsbosbeheer)|http://www.globalcaching.eu/areainfo/Default.aspx]
* [Natuurkaart|http://www.natuurkaart.nl]
* [Rijkswaterstaat wegbeheerders|http://www.rijkswaterstaat.nl/geotool/wegbeheerders.aspx]
* [Recreatie Zuid-Holland|http://www.recreatiezuidholland.nl/content/browse_step.asp?menu=0010000_000000_000000_000000]

----
{anchor:landmanagers}

h3. Gebiedsbeheerders

Nederland kent geen niemandsland. Elk stuk land is eigendom van iemand en er moet dus vrijwel altijd expliciet toestemming gevraagd worden. Dit kan aan een persoon of een bedrijf zijn, maar ook een gemeente, waterschap, provincie of het rijk. Voor bepaalde gebieden zijn er echter (additionele) afspraken gemaakt met de gebiedsbeheerder. In onderstaande tabel staan deze weergegeven:

{table-plus}

|| Land eigenaar/beheerder || Informatie || Caches toegestaan? ||
| Flevo-landschap | Plaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier zijn te downloaden van de site van [Het Flevo-landschap|http://www.flevo-landschap.nl/Beleef/geocaching.php]. | !tick.jpg|width=21,height=21! |
| Geldersch Landschap | [Plaatsingsvoorwaarden|http://www.geocaching.nl/natuur/downloads/pl-gl-voorwaarden.pdf] en [toestemmingsformulier|http://www.geocaching.nl/natuur/downloads/pl-gl-formulier.doc] . | !tick.jpg|width=21,height=21! |
| Gemeente Hillegom | Plaatsingsvoorwaarden zijn te vinden op de site van de [gemeente|http://www.hillegom.nl/default/home/Actueel/schatzoekeninhillegom/id_50265511]. | !tick.jpg|width=21,height=21! |
| Gemeente Leeuwarden | Plaatsingsvoorwaarden zijn te vinden op de site van de [gemeente|http://www.leeuwarden.nl/artikel/2011/geocaching]. | !tick.jpg|width=21,height=21! |
| Gemeente Súdwest-Fryslân | Plaatsingsvoorwaarden zijn te vinden op de site van de [gemeente|http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/sudwest-fryslan/nieuws_3149/item/schatzoeken-in-gemeente-sudwest-fryslan_20573.html]. | !tick.jpg|width=21,height=21! |
| Landschap Overijssel | Plaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier zijn te downloaden van de site van [Landschap Overijssel|http://www.landschapoverijssel.nl/zelf-een-geocache-plaatsen]. | !tick.jpg|width=21,height=21! |
| Nationale Park De Hoge Veluwe | Het Nationale Park De Hoge Veluwe staat geen geocaches meer toe sinds 6 januari 2012. | !cross.jpg! |
| Staatsbosbeheer | Voor het plaatsen van een geocache is toestemming nodig van de boswachter middels een getekende gebruiksovereenkomst, welke te downloaden is van de site van [Staatsbosbeheer|http://www.staatsbosbeheer.nl/gps]. | !tick.jpg|width=21,height=21! |
| Utrechts Landschap | [Plaatsingsvoorwaarden|http://www.geocaching.nl/natuur/downloads/pl-ul-voorwaarden.pdf] en [toestemmingsformulier|http://www.geocaching.nl/natuur/downloads/pl-ul-formulier.doc] . | !tick.jpg|width=21,height=21! |
{table-plus}

----
{include:GEO:UsageGuidelines}