Inhoudsopgave

Richtlijnen
Kaarten
Landbeheerders

Doorzoek deze Wiki pagina, vul elke tekst in of de naam van een gebiedsbeheerder, bijvoorbeeld Staatsbosbeheer

 


 

Richtlijnen

De Richtlijnen en de artikelen in het Help Center bevatten veel informatie over caches plaatsen en wat je daarvan moet weten. De informatie in deze Wiki pagina is gebasseerd op deze richtlijnen, zoals toegepast op Nederland.
Klik hier om de Geocache Listing Requirements / Guidelines te openen
Klik hier om het Help Center te openen
Klik hier voor een checklist.


Kaarten

Om toestemming te kunnen regelen voor het mogen plaatsen van een geocache moet eerst bepaald worden wie de eigenaar en/of beheerder is van een gebied, alvorens toestemming gevraagd kan worden. Van een aantal gebiedsbeheerders hebben de reviewers digitaal kaartmateriaal gekregen waarmee zij kunnen controleren wie de beheerder is van een bepaald gebied. Helaas mag veel van dat materiaal niet publiek gemaakt worden wegens licenties, maar als het niet lukt om te achterhalen wie de beheerder is van een bepaald gebied kun je een van de reviewers vragen of zij wel informatie hebben over dat gebied.

Daarnaast zijn er ook enkele publieke sites die je kunt gebruiken om te proberen te achterhalen wie een bepaald gebied beheerd:


Gebiedsbeheerders

Nederland kent geen niemandsland. Elk stuk land is eigendom van iemand en er moet dus vrijwel altijd expliciet toestemming gevraagd worden. Dit kan aan een persoon of een bedrijf zijn, maar ook een gemeente, waterschap, provincie of het rijk. Voor bepaalde gebieden zijn er echter (additionele) afspraken gemaakt met de gebiedsbeheerder. In onderstaande tabel staan deze weergegeven:

{table-plus}


|| Land eigenaar/beheerder || Informatie || Caches toegestaan? ||
| Flevo-landschap | Plaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier zijn te downloaden van de site van [Het Flevo-landschap|http://www.flevo-landschap.nl/Beleef/geocaching.php]. | !tick.jpg|width=21,height=21! |
| Geldersch Landschap | [Plaatsingsvoorwaarden|http://www.geocaching.nl/natuur/downloads/pl-gl-voorwaarden.pdf] en [toestemmingsformulier|http://www.geocaching.nl/natuur/downloads/pl-gl-formulier.doc] . | !tick.jpg|width=21,height=21! |
| Gemeente Leeuwarden | Plaatsingsvoorwaarden zijn te vinden op de site van de [gemeente|http://www.leeuwarden.nl/artikel/2011/geocaching]. | !tick.jpg|width=21,height=21! |
| Gemeente Zeewolde | Plaatsingsvoorwaarden zijn te vinden op de site van de [gemeente|http://www.zeewolde.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_3979/product/geocaching_989.html]. | !tick.jpg|width=21,height=21! |
| Goois Natuurreservaat | [Plaatsingsvoorwaarden|http://forum.geocaching.nl/index.php?s=4e3911329246f259db457b36ff0d87c2&app=core&module=attach&section=attach&attach_id=107] en [toestemmingsformulier|http://forum.geocaching.nl/index.php?s=4e3911329246f259db457b36ff0d87c2&app=core&module=attach&section=attach&attach_id=108]. {color:gray}(Geocaching.nl account vereist){color} | !tick.jpg|width=21,height=21! |
| Landschap Overijssel | Plaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier zijn te downloaden van de site van [Landschap Overijssel|http://www.landschapoverijssel.nl/zelf-een-geocache-plaatsen]. | !tick.jpg|width=21,height=21! |
| Nationale Park De Hoge Veluwe | Het Nationale Park De Hoge Veluwe staat geen geocaches meer toe sinds 6 januari 2012. | !cross.jpg! |
| Staatsbosbeheer | Voor het plaatsen van een geocache is toestemming nodig van de boswachter middels een getekende gebruiksovereenkomst, welke te downloaden is van de site van [Staatsbosbeheer|http://www.staatsbosbeheer.nl/gps]. | !tick.jpg|width=21,height=21! |
| Utrechts Landschap | [Plaatsingsvoorwaarden|http://www.geocaching.nl/natuur/downloads/pl-ul-voorwaarden.pdf] en [toestemmingsformulier|http://www.geocaching.nl/natuur/downloads/pl-ul-formulier.doc] . | !tick.jpg|width=21,height=21! |
{table-plus}