Kun piilotat geokätköä Suomessa, sinun tulee noudattaa alla olevia ohjeita ja rajoituksia geocaching.comin ohjesääntöjen lisäksi.


Koronaan liittyvä ohjeistus
2.7.2021
Aloitamme julkaisemaan geokätkötapahtumia rajaamattomilla ulkoalueilla. Julkaisu voi tapahtua aikaisintaan 16.7. Tämä koskee kaikkia tapahtumia eli normaalitapahtumia, CITOja sekä Community Celebration -tapahtumia.

Suomessa joillakin alueilla velvoitetaan yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäjiä huomioimaan edelleen osallistujien terveysturvallisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ulkotilaisuuksissa osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa. Pidä siis huolta, että tapahtuma järjestetään tarpeeksi väljällä rajaamattomalla ulkoalueella. Lisäksi hygieniavaatimuksia tulee noudattaa; osallistujille on tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen (joko käsienpesumahdollisuus tai käsidesi). Koska kaikkien alueiden ohjeistuksia on haasteellista seurata, tarkastajat ovat päättäneet, että molemmat edellä mainitut vaatimukset pitää toteutua kaikissa Suomen tapahtumissa.

Täältä löytyy geocaching.comin ohjeistus liittyen tapahtumiin, kohdassa Regular Events and CITOs löytyy viimeisimmät tiedot.

Tapahtuman järjestäjän velvollisuus on tutustua AVIen määräämiin ohjeistuksiin sekä oman kuntansa ja tapahtuman sijaintikunnan ohjeisiin sekä suosituksiin ja noudattaa niitä. Kuntien omat tiedot löytyvät kunkin kunnan kotisivuilta. Kunnilla voi esimerkiksi olla suosituksena välttää matkustamista kuntaan/kunnasta (esimerkkinä Kajaani, jossa em. suositus oli voimassa ainakin 6.7. asti).
Jos alueellisia kokoontumisrajoituksia tulee, kyseisen alueen tapahtuma(t) on arkistoitava (normi ja CITO) tai vedettävä takaisin (Community Celebration -tapahtumat).

6.4.2021
Huhtikuullekaan ei julkaista tapahtumia koronarajoitusten vuoksi.

27.1.2021
Kokoontumisrajoitukset jatkuvat toistaiseksi ainakin 28.2.21 asti. Tapahtumia ei siis vieläkään julkaista.

21.10.2020

Lokakuun tavalliset eventit & citot ovat nyt arkistoitu ja CCEt vedetty takaisin ajankohdan siirtoa odottamaan. Uusia tapahtumia ei tällä hetkellä julkaista Suomeen. Seuraamme koronatilannetta ja palaamme asiaan marraskuun eventtien osalta myöhemmin.

13.10.2020 kirjoitettu ohjeistus koskee koko Suomea

Toivomme tapahtumien järjestäjien arkistoivan tavalliset eventit & citot, ja Community Celebration Eventien (CCE) omistajien olemaan tarkastajaan yhteydessä tapahtuman pois vetämisestä, jotta tapahtumalle voidaan sopia uusi päivämäärä.
Vaasan sairaanhoitopiirin alueen tapahtumat arkistoidaan jo kuluvalta viikolta 14.10. alkaen.
Arkistoimme loput lokakuun tapahtumat ajalta 19.-31.10., jollei omistaja ole niitä arkistoinut itse.
Seuraamme koronatilannetta ja tapahtumaohjeistuksia tulevien kuukausien osalta ja palaamme asiaan.

13.10.2020

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on lokakuussa kielletty kaikki yli 10 hengen tapahtumat seuraavissa kunnissa: Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Laihia, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersören kunta, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri. Kätköilytapahtumissa ei saa rajoittaa osallistujamäärää ja moniin tapahtumiin tulee usein yli 10 osallistujaa. Pyydämme, että tapahtumanpitäjät arkistoivat kyseisten kuntien lokakuiset normitapahtumat ja citot samantien. Jos omistaja ei arkistoi tapahtumaa, kätkötarkastaja tekee sen. Kätkötarkastajat vetävät takaisin Community Celebration -Eventit. Takaisinvedettyjen CC-tapahtumien omistajat voivat olla tapahtuman julkaisseeseen tarkastajaan yhteydessä myöhemmin ja sopia uuden ajan CC-tapahtumalle.

Kiihtyvän koronatilanteen takia emme julkaise tällä hetkellä uusia tapahtumia Suomeen. Seuraamme koronatilannetta ja tapahtumaohjeistuksia myös muiden kuin ym. kuntien osalta ja palaamme asiaan.
Lyhyt yhteenveto

 • Ei kätköjä liikennemerkkeihin
 • Ei kätköjä maanteiden tie- ja suoja-alueelle
 • Ei kätköjä merimerkkeihin
 • Kätköt kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueella vaativat ilmoituksen
 • Ei kätköjä rautatiesilloille, -siltojen rakenteisiin tai niiden alle.
 • Tapahtumien ketjuttaminen ei ole sallittua
 • Haasteet
 • Saturaatiotarkastukset


Table of ContentsJokamiehenoikeudet ja geokätköily

Jokamiehenoikeudet

Ympäristöministeriön Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella -julkaisussa (ISBN: 978-952-11-4064-8) jokamiehenoikeuksia on tulkittu geokätköilyn osalta seuraavasti:

Geokätköjä voi piilottaa ja etsiä siellä missä jokamiehenoikeudella liikkuminen on muutoinkin sallittua.

...

Jokaisella geokätköllä on omistaja, joka vastaa kätköstä. Koska piilotettavat kohteet ovat pieniä, ei kätköjä voida pitää jätelain tarkoittamana roskaamisena.

Maanomistajan ei tarvitse ottaa kätköjä huomioon toiminnassaan, eikä hän vastaa kätköille esimerkiksi metsätöiden yhteydessä koituvista vahingoista. Jos maanomistaja puuttuu kätkörasiaan, sitä tulisi kohdella löytötavarana.

Kätköstä on syytä sopia maanomistajan kanssa, jos kätkön etsimisestä voi aiheutua haittaa tai häiriötä. Sopiminen turvaa myös kätkön pysyvyyden. Jos kätkön etsintä aiheuttaa maaston kulumista, kätkön tekijän tulisi poistaa kätkö.

SY30/2012 Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella (sivu 81)


Liikennemerkit

Liikennevirasto on kieltänyt kiinnittämästä liikennemerkkeihin ja niiden kannattajiin mitään ylimääräistä. Kielto perustuu Liikenneministeriön päätökseen liikenteen ohjauslaitteista.

Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista

1 § (5.5.1994/384)

Tämä päätös koskee liikenteen ohjauslaitteita tieliikennelain 2 §:ssä tarkoitetulla tiellä.

4 § (5.5.1994/384)

Liikenteen ohjauslaitteeseen tai sen kannattajaan ei saa kiinnittää mitään, mikä ei vastaa tämän laitteen tarkoitusta tai mikä vaikeuttaa liikenteen ohjausta.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820203

Tieliikennelaki

2 §
Määritelmiä

Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan:

1) tiellä yleisnimityksenä yleistä ja yksityistä tietä, katua, rakennuskaavatietä, moottorikelkkailureittiä, toria sekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta; (12.4.1991/671)

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267


Metsähallituksen maat

Geokätköt Metsähallituksen hallinnoimilla valtion alueilla

Metsähallitus suhtautuu myönteisesti geokätköilyyn sen hallinnoimilla alueilla. Kätköt eivät saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä luonnolle ja muille alueen käyttäjille. Mitään rakenteita, kuten esimerkiksi rakennuksia, siltoja tai opastauluja, ei saa vahingoitta kätköä piilottaessa.

Metsähallitus ei huomioi kätköjä toiminnassaan eikä vastaa kätköille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

Kansallispuistoon tai muulle Metsähallituksen hoitamalle luonnonsuojelualueelle piilotettavasta kätköstä täytyy ilmoittaa Metsähallituksen luontopalveluihin. Jos kohde on esitelty Luontoon.fi -palvelussa, löydät yhteystiedot kohteen sivulta. Kaikkien toimipisteiden yhteystiedot löytyvät Metsähallituksen toimipaikkaluettelosta.

Ilmoituksessa tulee olla:

 • kätkön GC-koodi
 • piilottajan oikea nimi
 • yhteystiedot
 • kätkön sijainti riittävällä tarkkuudella.

Kätkökuvauksessa ja kätkössä tulee kertoa, että kätkö sijaitsee luonnonsuojelualueella, miten rauhoitusmääräykset vaikuttavat kätkön hakemiseen sekä lisäksi linkki mahdolliselle alueen sivulle Luontoon.fi -palvelussa.

Kätköjä ei saa piilottaa luonnonsuojelualueen liikkumisrajoitusosiin.


Maantiet

Liikennevirasto on kieltänyt geokätköjen piilottamisen maanteiden tie- tai suoja-alueelle. Maantie on sellainen tie, joka on luovutettu yleiseen liikenteeseen ja jonka ylläpitämisestä valtio huolehtii. Liikenteellisen merkityksensä mukaan maantiet ovat valtateitä, kantateitä, seututeitä tai yhdysteitä.

Suoja-alue ulottuu 20 metrin etäisyydelle maantien ajoradan tai, jos ajoratoja on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta. Erityisestä syystä voidaan tiesuunnitelmassa määrätyllä tiellä tai tienosalla osoittaa etäisyys 20 metriä lyhyemmäksi taikka pidentää etäisyyttä enintään 50 metriksi sekä enintään 300 metriksi tiehen kuuluvan varalaskupaikan kohdalla ja pituussuunnassa sen kummastakin päästä 750 metrin etäisyydelle ulottuvalla jatkeella. (Maantielaki, 4 Luku, 44 §)

CITOt maanteiden varsilla (26.5.2016 ->)

Voit järjestää CITOn tienvarsien tai levähdysalueiden siivoamisen omalla vastuulla muuta liikennettä vaarantamatta ely-keskuksen päätöksen mukaisesti. Huomioi kuitenkin, että moottori- ja moottoriliikenneteille (jalankulku tieliikennelain mukaan kielletty) tai muille kaksiajorataisille teille meno on kielletty.

Lisätietoa:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/roskien-keraaminen-tienvarsilta-ei-ole-yksityishenkiloilta-kiellettya-etela-pohjanmaan-ely-keskus-#.VcxXfpdFxCZ

https://palautevayla.fi/aspa?id=palautevayla&sys_kb_id=6ba31f5adb371450120a0149f4961952&kb_category=cf463e34dbf9b34055544cb115961908&lang=fi&fbclid=IwAR129ejzbmd_aSlNEo2NPEWe0Sqo8synPEgt-wGmzd0ab9qlvUHPOFoLL_cMerenkulun turvalaitteet

Liikenneviraston Väylänpidon ohjaus ja kehittäminen -yksikkö on kieltänyt geokätköjen kiinnittämisen merenkulun turvalaitteisiin.

Merenkulun turvalaitteita ovat elektroniset paikanmääritysasemat ja -laitteet, tutkamerkit, poijut, viittapoijut ja viitat, majakat, linja- ja sektoriloistot, linjamerkit, reunamerkit, kummelit ja muut tunnusmerkit, vesiliikennemerkit, valo-opasteet sekä muut näihin verrattavat laitteet.


Rautatiesillat

Liikennevirasto on kieltänyt kätköjen piilottamisen rautatiesiltoihin, -siltojen rakenteisiin sekä rautatiesiltojen alle (3/2017)


Tapahtumaohjeistus

Geocaching.comin ohjesääntö on, että tapahtumien ketjutus (event stacking) ei ole sallittua. Olemme halunneet määritellä etäisyys- ja aikarajat, jotta tulkinta olisi joka tilanteessa sama. Suomessa noudatetaan alla olevaa ohjeistusta, kuten myös Ruotsissa ja Norjassa.

 • Kahden tapahtuman välisen etäisyyden tulee olla vähintään 30km tai 5h.

Kuitenkin jos kätköilyporukka on menossa vaikkapa kuntakierrokselle ja tekee saman päivän ajalle esim. kolme eventtiä lyhyen ajan sisään ja vaikka etäisyyttä olisi yli 30 km, on tämä yleensä ketjutusta, sillä tapahtuma on tarkoitettu samalle porukalle.

Muistinvirkistyksenä geocaching.comin ohjesäännöt tapahtumien ketjuttamisesta:

"Tee vain yksi tapahtumakätkö, jos tapahtumassasi on yksi seuraavista

 • Useampia osioita

 • Perättäisiä tapahtumia

 • Tapahtumia, jotka ovat samaan aikaan tai samalla alueella

 • Tarkoitettu samalle kohderyhmälle"

Tämä ohjeistus ei koske Mega- tai Gigatapahtumia, sillä niillä on erilliset geocaching.comin ohjeistukset. Megan ja muiden tapahtumien välinen etäisyys Megan tapahtumapäivänä on oltava vähintään 50 km. Ota yhteys HQ:n mikäli haluat poiketa tästä ohjeistuksesta.


Cito + tapahtuma (tai tapahtuma+Cito) voivat olla ajallisesti peräkkäin. Citoa ei kuitenkaan saa järjestää siivoamaan tapahtuman jälkiä.


Eventtisarjat eli peräkkäisinä päivinä järjestettävien tapahtumien sarja (ns. Advent Calendar Events - ohjeistus HQ:lta tarkastajille 11/2017)

 • Yksi tapahtuma per nimimerkki viikossa

 • Samalla paikalla saa pitää vain yhden eventtisarjaan kuuluvan tapahtuman viikossa

Nyt ja tulevaisuudessa tulee olemaan vain tarkastajille tiedoksi tulevia ohjeistuksia, syystä tai toisesta.  Sen vuoksi ohjesäännöissä on myös kohta, missä sanotaan, ettei kaikkia mahdollisia asioita ole kirjattu ohjesääntöön ja tarkastaja voi tuoda esiin tarkastuksen yhteydessä näitä kirjaamattomia asioita.  "The community volunteer reviewer may offer suggestions if there are additional concerns not fully documented in these guidelines." Tämä kannattaakin aina ottaa huomioon, kun tekee jotain tavallisuudesta poikkevaa. Parasta on varmistaa tapahtumaidea tarkastajilta etukäteen.

Haasteet

 • Samankaltaisia haasteita korkeintaan viisi eri porrastusta: esim. pronssi, hopea, kulta, platina, timantti
 • Edellinen porras tuplataan mahdollisuuksien mukaan: esim. 25 - 50 - 100 - 200 - 400

Saturaatiotarkastukset ja samaan paikkaan suunnitellut kätköt (6.5.2020 alkaen)

geocaching.comin HQ on päivittänyt tarkastajille ohjeistusta tilanteessa, jossa kaksi kätköilijää on piilottanut kätkönsä alle 161 metrin päässä toisistaan. Help Centerissä mainitaan, että kätkö tulisi saada kuntoon kolmen kuukauden päästä kätkökuvauksen luonnista ja ohjeistus perustuu kyseiseen aikaan.

Kuten aiemminkin, päällekkäisessä tilanteessa katsotaan GC-koodia eli mitä pienempi koodi, sitä vanhempi kuvaus. Vanhemman koodin kätköllä on "etukätkötysoikeus" seuraavin aikamäärein:

Uusi kätkö tulee tarkastusjonoon ja vanhempi kätkökuvaus on luotu 0-3 kuukautta sitten: vanhemman kätkön piilottajalla on kolme kuukautta kätkökuvauksen luonnista aikaa saada kätkö julkaisukuntoon. Tarkastaja hoitaa kommunikaation molempien kätköttäjien kanssa.

Uusi kätkö tulee tarkastusjonoon ja vanhempi kätkökuvaus on luotu yli kolme kuukautta sitten: vanhemman kätkön piilottajalla on 30 päivää aikaa saada kätkö julkaisukuntoon ja julkaisujonoon. Tarkastaja hoitaa kommunikaation molempien kätköttäjien kanssa. Huom! Jos vanhaa kätkökuvausta ei ole päivitetty viimeiseen kolmeen kuukauteen, julkaistaan uusi kätkö heti.

Saturaatiotarkastus on voimassa kolme kuukautta ja vain kyseisellä GC-koodilla tehty tarkastus pätee tarkastettuun paikkaan ja varaa tarkastetun paikan.